Ασφάλεια (ασφάλεια διεύθυνσης IP)

Κρυπτογραφεί δεδομένα όταν η φωτογραφική μηχανή και ο υπολογιστής επικοινωνούν μέσω σύνδεσης Wi-Fi.

 1. MENU(Δίκτυο) → [Security(IPsec)] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Ασφάλεια διεύθυνσης IP ([On]/[Off]):
Ρυθμίζει αν η λειτουργία [Security(IPsec)] χρησιμοποιείται.
Προορισμός Διεύθυνση IP:
Ρυθμίζει τη σύνδεση της διεύθυνσης IP της συσκευής χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Security(IPsec)].
Κοινόχρηστο πλήκτρο:
Ρυθμίζει το κοινόχρηστο πλήκτρο που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία [Security(IPsec)].

Σημείωση

 • Χρησιμοποιεί τουλάχιστον 8 και όχι παραπάνω από 20 αλφαβητικούς χαρακτήρες ή σύμβολα για το [Shared Key].
 • Για επικοινωνίες IPsec, η συσκευή προς σύνδεση πρέπει να είναι συμβατή με την IPsec.
  Αναλόγως της συσκευής, η επικοινωνία μπορεί να μην είναι εφικτή ή μπορεί να είναι αργή η ταχύτητα επικοινωνίας.
 • Σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή, η ασφάλεια διεύθυνσης IP λειτουργεί σε κατάσταση μεταφοράς μόνο και χρησιμοποιεί το IKEv2.
  Ο αλγόριθμος είναι AES με κλειδιά 128-bit σε λειτουργία CBC /ομάδα Diffie-Hellman 3072-bit modp /PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Ο έλεγχος ταυτότητας λήγει μέσα σε 24 ώρες.
 • Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μπορούν να γίνουν μόνο με συσκευές που έχουν διαμορφωθεί σωστά. Οι επικοινωνίες με άλλες συσκευές δεν είναι κρυπτογραφημένες.
 • Για λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση της ασφάλειας διεύθυνσης IP, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου για τη συσκευή σας.