Φορμά εγγραφής ταινιών

Τα ακόλουθα φορμά εγγραφής ταινιών είναι διαθέσιμα με αυτήν την κάμερα.

Τι είναι το XAVC S;

Πραγματοποιείται εγγραφή ταινιών υψηλής ανάλυσης, όπως 4K, μετατρέποντάς τις σε ταινίες MP4, χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση MPEG-4 AVC/H.264. Η κωδικοποίηση MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί να συμπιέζει εικόνες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μπορείτε να εγγράφετε εικόνες υψηλής ποιότητας ενώ μειώνετε την ποσότητα των δεδομένων.

Μορφή εγγραφής XAVC S

XAVC S 4K:
Ρυθμός μετάδοσης bit: Περίπου 100 Mbps ή περίπου 60 Mbps
Εγγράφει ταινίες σε ανάλυση 4K (3840×2160).
XAVC S HD:
Ρυθμός μετάδοσης bit: Περίπου 100 Mbps, περίπου 60 Mbps, περίπου 50 Mbps, περίπου 25 Mbps ή περίπου 16 Mbps
  • Βαθμός ροής δεδομένων είναι η ποσότητα των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.