Διαμ. ημερομ./ώρας

Η οθόνη ρύθμισης ρολογιού εμφανίζεται αυτόματα όταν ενεργοποιείται το προϊόν για πρώτη φορά ή όταν η εσωτερική επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως. Επιλέξτε αυτό το μενού όταν ρυθμίζεται την ημερομηνία και την ώρα μετά την πρώτη φορά.

  1. MENU(Setup) → [Date/Time Setup] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Daylight Savings:
Επιλέγει χειμερινή/θερινή ώρα [On]/[Off].

Date/Time:
Ορίζει την ημερομηνία και την ώρα.

Date Format:
Επιλέγει τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας και της ώρας.

Συμβουλή

  • Για να φορτίσετε την εσωτερική επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία, εισαγάγετε ένα φορτισμένο πακέτο μπαταριών και αφήστε το προϊόν απενεργοποιημένο για τουλάχιστον 24 ώρες.
  • Αν το ρολόι επαναφέρεται κάθε φορά που φορτίζετε την μπαταρία, η εσωτερική επαναφορτιζόμενη εφεδρική μπαταρία ενδέχεται να έχει φθαρεί. Συμβουλευτείτε την υπηρεσία σέρβις σας.