Φορμά αρχείου (ταινία)

Επιλέγει τη μορφή αρχείου ταινίας.

  1. MENU(Camera Settings2) → [File Format] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

XAVC S 4K:
Εκτελεί εγγραφή ταινιών σε ανάλυση 4Κ (3840×2160).
XAVC S HD:
Εγγράφει ταινίες σε ανάλυση HD (1920×1080).