Κυκλ. κίνηση εστ.

Ρυθμίζει αν θα επιτρέπεται η μετακίνηση του πλαισίου εστίασης από το ένα άκρο στο άλλο, όταν μετακινείτε το πλαίσιο εστίασης με το στοιχείο [Focus Area] να έχει οριστεί σε [Zone], [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Zone], [Tracking: Flexible Spot] ή [Tracking: Expand Flexible Spot]. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να μετακινείτε το πλαίσιο εστίασης από το ένα άκρο στο άλλο γρήγορα.

  1. MENU(Camera Settings1)→[Circ. κίνηση εστ.] → η ρύθμιση που θέλετε.

    Όταν είναι επιλεγμένη η [Circulate]:

    Εικόνα που δείχνει την κίνηση του σημείου εστίασης

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Δεν μετακινείται :
Ο δείκτης δεν μετακινείτε όταν προσπαθείτε να μετακινήσετε το πλαίσιο εστίασης μετά το άκρο.
Μετακινείται :
Ο δείκτης πηδά στο αντίθετο άκρο όταν προσπαθείτε να μετακινήσετε το πλαίσιο εστίασης μετά το άκρο.