Λήψη Bulb

Μπορείτε να τραβήξετε μια εικόνα με καθυστέρηση της κίνησης ενός θέματος με μεγάλη έκθεση.

Η λήψη με λυχνία είναι κατάλληλη για τη λήψη ιχνών από αστέρια ή πυροτεχνήματα κλπ.

 1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στην επιλογή M (Χειροκίνητη έκθεση).
 2. Γυρίστε τον τροχό ελέγχου δεξιόστροφα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [BULB].
 3. Επιλέξτε την τιμή διαφράγματος (τιμή F) στρέφοντας το κουμπί ελέγχου.
 4. Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
 5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλείστρου όσο διαρκεί η λήψη.
  Όσο είναι πατημένο το κουμπί κλείστρου, το κλείστρο παραμένει ανοιχτό.

Συμβουλή

 • Κατά τη λήψη πυροτεχνημάτων κλπ., εστιάστε στο άπειρο στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης. Αν χρησιμοποιείτε ένα φακό με σημείο στο άπειρο που είναι σαφές, προσαρμόστε εκ των προτέρων την εστίαση στα πυροτεχνήματα στην περιοχή που επιθυμείτε να εστιάσετε.
 • Για να πραγματοποιήσετε λήψη με λυχνία χωρίς να προκαλέσετε φθορά στην ποιότητα της εικόνας, σας συνιστούμε να ξεκινήσετε τη λήψη ενώ η μηχανή είναι κρύα.
 • Κατά τη λήψη με λυχνία, οι εικόνες τείνουν να θολώνουν. Συνιστάται η χρήση τριπόδου ή τηλεχειριστηρίου Bluetooth (πωλείται χωριστά). Όταν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο Bluetooth, μπορείτε να ξεκινήσετε τη λήψη με λυχνία πατώντας το κουμπί κλείστρου στο τηλεχειριστήριο. Για να σταματήσετε τη λήψη με λυχνία, πατήστε ξανά το κουμπί κλείστρου στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

 • Όσο μεγαλύτερος ο χρόνος έκθεσης, τόσο περισσότερος θόρυβος θα είναι ορατός στην εικόνα.
 • Όταν το [Long Exposure NR] έχει ρυθμιστεί στο [On], η μείωση του θορύβου εκτελείται μετά τη λήψη για την ίδια διάρκεια που το κλείστρο παρέμεινε ανοιχτό. Όσο είναι σε εξέλιξη η μείωση θορύβου δεν είναι εφικτή η λήψη.
 • Δεν μπορείτε να θέσετε την ταχύτητα κλείστρου στο [BULB] στις ακόλουθες περιστάσεις:
  • [Auto HDR]
  • Το [Picture Effect] είναι ρυθμισμένο σε [Rich-tone Mono.].
  • Όταν η [Drive Mode] έχει ρυθμιστεί ως εξής:
   • [Cont. λήψη]
   • [Χρονοδ.(Συνεχ.)]
   • [Cont. οριοθέτηση]
  • [Silent Shooting]
  Εάν χρησιμοποιείτε τις ανωτέρω λειτουργίες όταν η ταχύτητα κλείστρου έχει τεθεί στο [BULB], η ταχύτητα κλείστρου ρυθμίζεται προσωρινά στα 30 δευτερόλεπτα.