Ταχύτ. μετάβ. AF (ταινία)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα μετάβασης της εστίασης, όταν ο στόχος της αυτόματης εστίασης αλλάζει ενώ γίνεται λήψη ταινίας.

  1. Μενού (Ρύθμιση κάμερας2) → [Ταχύτητα μετάβασης AF] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

7 (Γρήγορη) / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (Αργή):
Επιλέξτε ταχύτερη τιμή για να γίνει ταχύτερα η εστίαση στο θέμα.
Επιλέξτε αργότερη τιμή για να γίνει πιο αργά η εστίαση στο θέμα.