Λίστα με τις προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων

Οι ακόλουθες είναι οι προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων.

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές

Επιλέξτε MENU→(Ρύθμιση) → [Setting Reset][Camera Settings Reset] ή [Initialize][Enter].

Τα στοιχεία που μπορούν να επαναφερθούν χρησιμοποιώντας το [Camera Settings Reset] είναι περιορισμένα. Δείτε τους παρακάτω πίνακες. Αν επιλέξετε [Initialize], όλες οι ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές.

Camera Settings1

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων Μπορούν να επαναφερθούν χρησιμοποιώντας το [Camera Settings Reset]
File Format JPEG Μπορεί να γίνει επαναφορά
Τύπος αρχείου RAW Compressed Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ποιότητα JPEG Fine Μπορεί να γίνει επαναφορά
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [3:2]) L: 24M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [4:3]) L: 21M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [16:9]) L: 20M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [1:1]) L: 16M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [3:2] εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C) L: 10M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [16:9] εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C) L: 8.7M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [1:1] εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C) L: 6.9M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Μέγεθος εικόνας JPEG (όταν το [Aspect Ratio] έχει ρυθμιστεί σε [4:3] εγγραφή σε μέγεθος αντίστοιχο με το APS-C) L: 9.2M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Αναλογία διαστάσεων 3:2 Μπορεί να γίνει επαναφορά
APS-C/Super 35mm Auto Δεν διατίθεται
NR μακράς έκθεσης On Μπορεί να γίνει επαναφορά
ΜΘ υψηλού ISO Normal Μπορεί να γίνει επαναφορά
Color Space sRGB Μπορεί να γίνει επαναφορά
Lens Comp. (Αντιστάθμιση σκίασης) Auto Δεν διατίθεται
Lens Comp. (Αντιστάθμιση χρωματικής απόκλισης) Auto Δεν διατίθεται
Lens Comp. (Αντιστάθμιση παραμόρφωσης) Όχι Δεν διατίθεται
Drive Mode Single Shooting Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρυθμίσεις οριοθέτησης (Χρονοδιακόπτης κατά την οριοθέτηση) Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρυθμίσεις οριοθέτησης (Σειρά οριοθέτησης) 0→-→+ Μπορεί να γίνει επαναφορά
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Λήψη ανά διαστήματα) Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Χρόνος έναρξης λήψης) 1 Sec Μπορεί να γίνει επαναφορά
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Διάστημα λήψης) 3 Sec Μπορεί να γίνει επαναφορά
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Αριθμός λήψεων) 30 Μπορεί να γίνει επαναφορά
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Ευαισθησία παρακολούθησης AΕ) Mid Μπορεί να γίνει επαναφορά
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Αθόρυβη λήψη ανά διαστήματα) On Μπορεί να γίνει επαναφορά
Λειτουργία λήψης ανά διαστήματα (Προτεραιότητα λήψης ανά διαστήματα) Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
/ Ανάκληση Δεν διατίθεται
/ Μνήμη Δεν διατίθεται
Καταχώριση ρύθμισης προσαρμοσμένης λήψης Δεν διατίθεται
Focus Mode Automatic AF Μπορεί να γίνει επαναφορά
Priority Set in AF-S Balanced Emphasis Δεν διατίθεται
Priority Set in AF-C Balanced Emphasis Δεν διατίθεται
Focus Area Wide Μπορεί να γίνει επαναφορά
Focus Area Limit Μπορεί να γίνει επαναφορά
Εναλλαγή V/H περιοχής AΕ Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Φωτιστής ΑΕ Auto Μπορεί να γίνει επαναφορά
Face/Eye AF Set. (Προτεραιότητα προσώπου/ματιών στο AΕ) On Μπορεί να γίνει επαναφορά
Face/Eye AF Set. (Εντοπισμός θέματος) Human Μπορεί να γίνει επαναφορά
Face/Eye AF Set. (Επιλογή δεξιού/αριστερού ματιού) Auto Μπορεί να γίνει επαναφορά
Face/Eye AF Set. (Εμφάνιση πλαισίου Face/Eye) Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Face/Eye AF Set. (Εμφάνιση ματιού ζώου) On Μπορεί να γίνει επαναφορά
Αισθητήρας παρακολούθησης AΕ 3(Τυπικό) Μπορεί να γίνει επαναφορά
Aperture Drive in AF Standard Δεν διατίθεται
ΑΕ με κλείστρο On Δεν διατίθεται
Προ-ΑΕ Όχι Δεν διατίθεται
Eye-Start ΑΕ Όχι Δεν διατίθεται
Καταχώριση περιοχής ΑΕ Όχι Δεν διατίθεται
Διαγραφή καταχωρ. AF Area Δεν διατίθεται
Focus Frame Color White Δεν διατίθεται
AF Area Auto Clear Όχι Δεν διατίθεται
Εμφάν. περιοχής συνεχόμενης AF On Δεν διατίθεται
Κυκλ. κίνηση εστ. Does Not Circulate Δεν διατίθεται
AF Frame Move Amt Standard Μπορεί να γίνει επαναφορά
AF Micro Adj. * (Ρυθμ. προσαρμ. AF)

* Αυτό το στοιχείο δεν επαναφέρεται ακόμα κι αν επιλέξετε [Camera Settings Reset] ή [Initialize].

Όχι Δεν διατίθεται
AF Micro Adj. * (Καθαρό)

* Αυτό το στοιχείο δεν επαναφέρεται ακόμα κι αν επιλέξετε [Camera Settings Reset] ή [Initialize].

Δεν διατίθεται
AF Micro Adj. * (ποσό)

* Αυτό το στοιχείο δεν επαναφέρεται ακόμα κι αν επιλέξετε [Camera Settings Reset] ή [Initialize].

±0 Δεν διατίθεται
Exposure Comp. ±0,0 Μπορεί να γίνει επαναφορά
Reset EV Comp. Reset Δεν διατίθεται
Ρύθμιση ISO (ISO) ISO AUTO Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρύθμιση ISO (Όριο εύρους ISO) ISO 50 – ISO 204800 Δεν διατίθεται
Ρύθμιση ISO (Ελάχιστη ταχύτητα ISO AUTO SS Standard Μπορεί να γίνει επαναφορά
Metering Mode Multi Μπορεί να γίνει επαναφορά
Face Priority in Multi Metering On Μπορεί να γίνει επαναφορά
Spot Metering Point Center Μπορεί να γίνει επαναφορά
Exposure step 0,3 EV Δεν διατίθεται
AEL με κλείστρο Auto Δεν διατίθεται
Προσαρμογή τυπικής έκθ ±0,0 Δεν διατίθεται
Flash Mode Autoflash Μπορεί να γίνει επαναφορά
Flash Comp. ±0,0 Μπορεί να γίνει επαναφορά
Exp.comp.set Περιβάλλον και φλας Δεν διατίθεται
Wireless Flash Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Red Eye Reduction Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρυθμίσεις εξωτερικού φλας (Ext. Flash Firing Set.) Δεν διατίθεται
Ρυθμίσεις εξωτερικού φλας (Ext. Προσαρμογή φλας Set.) Δεν διατίθεται
White Balance Auto Μπορεί να γίνει επαναφορά
Priority Set in AWB Standard Μπορεί να γίνει επαναφορά
DRO/Auto HDR Βελτιστοποιητής εύρους D: Αυτόματο Μπορεί να γίνει επαναφορά
Creative Style Standard Μπορεί να γίνει επαναφορά
Picture Effect Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Picture Profile Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Κλείδωμα κλείστρου σε AWB Όχι Δεν διατίθεται
Focus Magnifier Μπορεί να γίνει επαναφορά
Χρόνος μεγέθυνσης εστίασης Κανένα όριο Δεν διατίθεται
Μεγεθυντής αρχικής εστίασης Τρισδιάστατη απεικόνιση (x1.0) Δεν διατίθεται
ΑΕ σε μεγεθυντή εστίασης On Δεν διατίθεται
Βοήθεια ΧΕ On Δεν διατίθεται
Ρύθμιση κορύφωσης (Εμφάνιση κορύφωσης) Όχι Δεν διατίθεται
Ρύθμιση κορύφωσης (Επίπεδο κορύφωσης) Mid Δεν διατίθεται
Ρύθμιση κορύφωσης (Χρώμα κορύφωσης) White Δεν διατίθεται
Λήψη κατάργησης τρεμοπαίγματος Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Face Registration Δεν διατίθεται
καταχωρ. καταχωρ. προσ. On Μπορεί να γίνει επαναφορά

Camera Settings2

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων Μπορούν να επαναφερθούν χρησιμοποιώντας το [Camera Settings Reset]
Λειτουργία έκθεσης Program Auto Μπορεί να γίνει επαναφορά
Λειτουργία έκθεσης Program Auto Μπορεί να γίνει επαναφορά
File Format XAVC S HD Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρύθμιση εγγραφής (όταν το [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S 4K]) 24p 60M /25p 60M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρύθμιση εγγραφής (όταν το [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S HD]) 60p 50M /50p 50M Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρυθμίσεις S&Q (Ρύθμιση εγγραφής) 30p /25p Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρυθμίσεις S&Q (Ρυθμός καρέ) 120fps /100fps Μπορεί να γίνει επαναφορά
Εγγραφή ταινιών Proxy Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
AF Transition Speed 5 Μπορεί να γίνει επαναφορά
AF Subj. μετατόπισης θέματος AF 5(Ανταποκρινόμενο) Μπορεί να γίνει επαναφορά
Αυτόματο αργό κλείστρο On Μπορεί να γίνει επαναφορά
Μεγεθυντής αρχικής εστίασης Τρισδιάστατη απεικόνιση (x1.0) Δεν διατίθεται
Audio Recording On Μπορεί να γίνει επαναφορά
Audio Rec Level 26 Μπορεί να γίνει επαναφορά
Audio Level Display On Δεν διατίθεται
Audio Out Timing Ζωντανός ήχος Μπορεί να γίνει επαναφορά
Wind Noise Reduct. Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Εμφάνιση δείκτη Όχι Δεν διατίθεται
Ρυθμίσεις δείκτη (Κέντρο) Όχι Δεν διατίθεται
Ρυθμίσεις δείκτη (Αναλογία) Όχι Δεν διατίθεται
Ρυθμίσεις δείκτη (Ζώνη ασφαλείας) Όχι Δεν διατίθεται
Ρυθμίσεις δείκτη (Οδηγός καρέ) Όχι Δεν διατίθεται
Video Light Mode Σύνδεση λειτουργίας Δεν διατίθεται
Movie w/ shutter Όχι Δεν διατίθεται
Αθόρυβη λήψη Όχι Μπορεί να γίνει επαναφορά
Release w/o Lens Enable Δεν διατίθεται
Release w/o Card Enable Δεν διατίθεται
SteadyShot On Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρυθμίσεις Σταθερής λήψης (Προσαρμογή σταθερής λήψης) Auto Μπορεί να γίνει επαναφορά
Ρυθμίσεις Σταθερής λήψης (Εστιακή απόσταση Σταθερής λήψης) (όταν το [SteadyShot Adjust.] έχει ρυθμιστεί σε [Manual]) 8mm Μπορεί να γίνει επαναφορά
Zoom Δεν διατίθεται
Zoom Setting Optical zoom only Δεν διατίθεται
Zoom Ring Rotate Αριστ(W)/Δεξιά(T) Δεν διατίθεται
Κουμπί DISP (Οθόνη) Display All Info. Δεν διατίθεται
Κουμπί DISP (Εικονοσκόπιο) Level Δεν διατίθεται
FINDER/MONITOR Auto Δεν διατίθεται
Ρυθμός καρέ εικονοσκοπίου Standard Δεν διατίθεται
Ρυθμίσεις μοτίβου ζέβρας (Εμφάνιση μοτίβου ζέβρας) Όχι Δεν διατίθεται
Ρυθμίσεις μοτίβου ζέβρας (Επίπεδο μοτίβου ζέβρας) 70 Δεν διατίθεται
Grid Line Όχι Δεν διατίθεται
Ρύθμ.έκθ. έκθεσης Όχι Δεν διατίθεται
Live View Display Εφέ ρύθμ. Ενεργή Δεν διατίθεται
Συνεχής Συνεχ. Length Not Displayed Δεν διατίθεται
Auto Review Όχι Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί C) White Balance Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κεντρικό κουμπί) Focus Standard Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Αριστερό κουμπί) Drive Mode Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Δεξιό κουμπί) ISO Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κάτω κουμπί) Not set Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί AF-ON) Ενεργ. παρακολ.+AF Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί MOVIE) Λήψη ταινίας Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί διατήρησης εστίασης) Focus Hold Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί C) Εφαρμογή προσαρμογής () Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κεντρικό κουμπί) Εφαρμογή προσαρμογής () Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Αριστερό κουμπί) Εφαρμογή προσαρμογής () Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Δεξιό κουμπί) Εφαρμογή προσαρμογής () Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κάτω κουμπί) Εφαρμογή προσαρμογής () Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί AF-ON) AF On Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί MOVIE) Λήψη ταινίας Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί διατήρησης εστίασης) Εφαρμογή προσαρμογής () Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Κουμπί MOVIE) Εφαρμογή προσαρμογής (/) Δεν διατίθεται
Προσαρμοσμένο πλήκτρο (Fn/Κουμπί) Απ. σε Smartphone Δεν διατίθεται
Function Menu Set. Δεν διατίθεται
My Dial Settings Δεν διατίθεται
Ρύθμ. καντρ./τροχού SS F/no. Δεν διατίθεται
Av/Tv Rotate Normal Δεν διατίθεται
Αντ. Ev με καντρ/τρ. Όχι Δεν διατίθεται
Δακτύλιος λειτουργίας (Φακός) Power Focus Δεν διατίθεται
Λειτουργία Αφής Touch Focus Δεν διατίθεται
Κλείδ. καντρ/τροχού Ξεκλείδωμα Δεν διατίθεται
Audio signals On Δεν διατίθεται

Δίκτυο

Για να επαναφέρετε τα στοιχεία [Network] στις προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε [Initialize] ή [Reset Network Set.]. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές ακόμα κι αν επιλέξετε το [Camera Settings Reset].

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων
Λειτ. απ. σε Smrtphn (Αποστολή σε Smartphone)
Λειτ. απ. σε Smrtphn (Στόχος αποστολής) Μόνο για ταινίες Proxy
Λειτ. απ. σε Smrtphn (Σύνδεση κατά τη διάρκεια της απενεργοποίησης) Όχι
Αποθήκευση/Φόρτωση ρυθμίσεων FTP
FTP Transfer Func.
Χειρισμός μέσω smartphone (Χειρισμός μέσω smartphone) Όχι
Χειρισμός με Smartphone (Σύνδεση)
Χειρισμός με Smartphone (Πάντα σε σύνδεση) Όχι
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Τηλεχειριστήριο υπολογιστή) Όχι
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Μέθοδος σύνδεσης με τηλεχειριστήριο υπολογιστή) USB
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Σύζευξη)
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Πληροφορίες Wi-Fi Direct)
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Στατική εικόνα (Αποθήκευση προορισμού) Μόνο υπολογιστής
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Αποθήκευση εικόνας RAW+J στον υπολογιστή) RAW & JPEG
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπολογιστή (Μέγεθος εικόνας που αποθηκεύεται στον υπολογιστή) Original
Λειτ. αεροπλάνου Όχι
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Πάτημα WPS)
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Ρύθμιση σημείου πρόσβασης)
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Ζώνη συχνοτήτων) 2,4GHz
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Εμφάνιση πληροφοριών Wi-Fi)
Ρυθμίσεις Wi-Fi (Επαναφορά SSID/κωδικών)
Ρυθμίσεις Bluetooth (Λειτουργία Bluetooth) Όχι
Ρυθμίσεις Bluetooth (Σύζευξη)
Ρυθμίσεις Bluetooth (Εμφάνιση διεύθυνσης συσκευής)
Πληροφορίες τοποθεσίας Link Set. (Πληροφορίες τοποθεσίας Σύνδεση) Όχι
Πληροφορίες τοποθεσίας Link Set. (Αυτόματη διόρθωση χρόνου)
(όταν το [Location Info. Link] έχει ρυθμιστεί στο [On])
On
Πληροφορίες τοποθεσίας Link Set. (Αυτόματη ρύθμιση περιοχής)
(όταν το [Location Info. Link] έχει ρυθμιστεί στο [On])
On
Bluetooth Rmt Ctrl Όχι
Edit Device Name
Import Root Certificate
Ασφάλεια (ασφάλεια διεύθυνσης IP) (Ασφάλεια διεύθυνσης IP) Όχι
Ασφάλεια (ασφάλεια διεύθυνσης IP) (Διεύθυνση IP Προορισμού)
Ασφάλεια (ασφάλεια διεύθυνσης IP) (Κοινόχρηστο πλήκτρο)
Reset Network Set.

Αναπαραγωγή

Για να επαναφέρετε τα στοιχεία [Playback] στις προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε [Initialize]. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές ακόμα κι αν επιλέξετε το [Camera Settings Reset].

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων
Protect
Rotate
Διαγραφή
Rating
Ρύθμιση αξιολόγησης (Προσαρμοσμένο πλήκτρο)
Specify Printing
Photo Capture
Μεγέθυνση εικόνας
Μεγέθυνση αρχικής μεγέθυνσης Τυπική. μεγέθυνσης
Μεγέθυνση αρχικής θέσης Εστιασμένη θέση
Συνεχής PB για διάστημα
Ταχύτητα PB για διάστημα 5
Παρουσίαση διαφανειών (Επανάληψη) Όχι
Παρουσίαση διαφανειών (Διάστημα) 3 Sec
View Mode Date View
Image Index 9 Images
Display as Group On
Display Rotation Auto
Ρύθμιση μεταπήδησης σε εικόνα (Επιλογή επιλογέα) Καντράν
Ρύθμιση μεταπήδησης σε εικόνα (Μέθοδος μεταπήδησης σε εικόνα) One by one

Διαμόρφωση

Για να επαναφέρετε τα στοιχεία για [Setup] στις προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε [Initialize]. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές ακόμα κι αν επιλέξετε το [Camera Settings Reset].

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων
Monitor Brightness Manual
Viewfinder Bright. Auto
Finder Color Temp. ±0
Τύπος βοήθειας Gamma Όχι
Volume Settings 7
Delete confirm. «Ακύρωση» πρώτα
Display Quality Standard
Power Save Start Time 1 Min
Θερμ. αυτόμ. απενερ. Standard
NTSC/PAL Selector
Cleaning Mode
Touch Operation On
Touch Panel/Pad Touch Panel Only
Ρυθμίσεις επιφάνειας αφής (Λειτουργία σε κατακόρυφο προσανατολισμό) On
Ρυθμίσεις επιφάνειας αφής (Λειτουργία θέσης αφής) Απόλυτη θέση
Ρυθμίσεις επιφάνειας αφής (Περιοχή λειτουργίας) Δεξιά 1/2
Ρυθμίσεις TC/UB (Εμφάνιση TC/UB Ρύθμιση) Χρονόμετρο
Ρυθμίσεις TC/UB (Προσυντονισμός TC) 00:00:00:00
Ρυθμίσεις TC/UB (Προσυντονισμός UB) 00 00 00 00
Ρυθμίσεις TC/UB (Μορφή TC) DF
Ρυθμίσεις TC/UB (Εκτέλεση TC) Εκτέλεση εγγραφής
Ρυθμίσεις TC/UB (Δημιουργία TC) Preset
Ρυθμίσεις TC/UB (Εγγραφή χρόνου UB) Όχι
Ρυθμίσεις HDMI (Ανάλυση HDMI) Auto
Ρυθμίσεις HDMI (Έξοδος 24p/60p) 60p
Ρυθμίσεις HDMI (Εμφάνιση Πληροφοριών HDMI) On
Ρυθμίσεις HDMI (Έξοδος TC) Όχι
Ρυθμίσεις HDMI (Χειρισμός εγγραφής) Όχι
Ρυθμίσεις HDMI (Χειρισμός για HDMI) On
Επιλογή εξόδου 4K Memory Card+HDMI
USB Connection Auto
USB LUN Setting Multi
USB Power Supply On
Language
Διαμ. ημερομ./ώρας
Ρύθμιση περιοχής
Πληροφορίες IPTC (Καταγραφή πληροφοριών IPTC) Όχι
Πληροφορίες IPTC (Καταχώριση πληροφοριών IPTC)
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων (Καταγραφή πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων) Όχι
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων (Ορισμός φωτογράφου)
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων (Ορισμός πνευματικών δικαιωμάτων)
Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων (Προβολή Πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων)
Write Serial Number Όχι
Μορφή
Select REC Folder
New Folder
Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (Αριθμός αρχείου) Σειρά
Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (Ορισμός ονόματος αρχείου) DSC
Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (Όνομα φακέλου) Standard Form
Ρυθμίσεις αρχείου (Αριθμός αρχείου) Σειρά
Ρυθμίσεις αρχείου (Επαναφορά μετρητή σειράς)
Ρυθμίσεις αρχείου (Μορφή ονόματος αρχείου) Standard
Ρυθμίσεις αρχείου (Ρυθμίσεις ονόματος τίτλου)
Ανάκτηση ΒΔ εικόνων *

* Αυτό δεν είναι εκτελείται ακόμα κι αν επιλέξετε [Camera Settings Reset] ή [Initialize].

Display Media Info.
Version
Λογότυπο πιστοπ.
Επαναφορά ρυθμίσ.

My Menu

Για να επαναφέρετε τα στοιχεία για [My Menu] στις προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε [Initialize] ή [Delete All]. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να επανέλθουν στις προεπιλεγμένες τιμές ακόμα κι αν επιλέξετε το [Camera Settings Reset].

Στοιχεία MENU  Προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων
Add Item
Sort Item
Delete Item
Delete Page
Delete All
Display From My Menu Όχι