Συνεχής αναπαραγωγή για λήψη ανά διαστήματα

Αναπαράγει συνεχώς εικόνες που έχουν ληφθεί με χρήση της λειτουργίας λήψης ανά διαστήματα.

  1. MENU → (Playback) → [Cont. PB for Interval].
  2. Επιλέξτε την ομάδα εικόνων που θέλετε να αναπαράγετε και μετά πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.

Συμβουλή

  • Στην οθόνη αναπαραγωγής μπορείτε να ξεκινήσετε τη συνεχή αναπαραγωγή, πατώντας το κάτω κουμπί ενώ εμφανίζεται μια εικόνα στην ομάδα.
  • Μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ή να κάνετε παύση πατώντας το κάτω κουμπιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
  • Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής στρέφοντας το κουμπί ελέγχου ή τον τροχό ελέγχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής επιλέγοντας MENU → (Playback) → [PB Speed for Interval].
  • Μπορείτε επίσης να αναπαράγεται συνεχώς εικόνες που έχουν ληφθεί με συνεχή λήψη.