Αθόρυβη λήψη (στατική εικόνα)

Μπορείτε να τραβήξετε εικόνες χωρίς θόρυβο από το κλείστρο.

 1. MENU (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 2) → [Silent Shooting] → επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Μπορείτε να τραβήξετε εικόνες χωρίς θόρυβο από το κλείστρο.
Off:
Το [Silent Shooting] έχει απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Silent Shooting] με δική σας ευθύνη, λαμβάνοντας επαρκώς υπόψη τα δικαιώματα απορρήτου και πορτραίτου του θέματος.
 • Ακόμα κι αν το [Silent Shooting] έχει ρυθμιστεί στο [On], η λήψη δεν θα είναι εντελώς αθόρυβη.
 • Ακόμα κι αν το [Silent Shooting] έχει ρυθμιστεί στο [On], ο ήχος λειτουργίας του διαφράγματος και της εστίασης θα ακούγονται.
 • Κατά τη λήψη στατικών εικόνων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Silent Shooting] με χαμηλή ευαισθησία ISO, αν στρέψετε τη φωτογραφική μηχανή σε πολύ έντονη πηγή φωτός, οι περιοχές υψηλής έντασης στην οθόνη ενδέχεται να εγγραφούν σε πιο σκοτεινούς τόνους.
 • Όταν η ισχύς απενεργοποιείται, το κλείστρο ενδέχεται να παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο σε σπάνιες περιπτώσεις. Δεν πρόκειται για βλάβη.
 • Ενδέχεται να παρουσιαστεί παραμόρφωση εικόνας που προκαλείται από την κίνηση του θέματος ή της φωτογραφικής μηχανής. Η παραμόρφωση ενδέχεται να γίνει πιο αντιληπτή όταν το [RAW File Type] έχει ρυθμιστεί σε [Uncompressed]. Για να μειώσετε την παραμόρφωση, ρυθμίστε το [File Format] σε [JPEG]. Αν επιθυμείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε μορφή RAW με μικρότερη παραμόρφωση, ρυθμίστε το [Drive Mode] σε [Cont. Shooting] και το [RAW File Type] σε [Compressed].
 • Αν τραβήξετε εικόνες υπό στιγμιαίο φωτισμό ή φώτα που αναβοσβήνουν, όπως το φως φλας από άλλες φωτογραφικές μηχανές ή ο φωτισμός φθορίου, ενδέχεται να εμφανιστούν λωρίδες στην εικόνα.
 • Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον χαρακτηριστικό ήχο που ακούγεται όταν το θέμα βρίσκεται σε εστίαση ή όταν λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης, ρυθμίστε το [Audio signals] σε [Off].
 • Ακόμα κι αν το [Silent Shooting] έχει ρυθμιστεί στο [On], ενδέχεται να ακούγεται ο ήχος κλείστρου στις εξής περιπτώσεις:
  • Κατά τη λήψη ενός τυπικού λευκού χρώματος για την προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού
  • Κατά την καταχώρηση προσώπου χρησιμοποιώντας το [Face Registration]
 • Δεν μπορείτε να επιλέξετε το [Silent Shooting] όταν ο επιλογέας λειτουργίας έχει οριστεί σε άλλη επιλογή εκτός των P/A/S/M.
 • Όταν το [Silent Shooting] έχει ρυθμιστεί στο [On], οι ακόλουθες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες:
  • Λήψη με φλας
  • Auto HDR
  • Picture Effect
  • Picture Profile
  • NR μακράς έκθεσης
  • Λήψη με λυχνία
 • Αφού ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, ο χρόνος εντός του οποίου μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή επεκτείνεται περίπου κατά 0,5 δευτερόλεπτα.