Λήψη ταινιών

Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες πατώντας το κουμπί MOVIE (Ταινία).

 1. Πατήστε το κουμπί MOVIE για να ξεκινήσει η εγγραφή.

 2. Πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE για να σταματήσει η εγγραφή.

Συμβουλή

 • Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία έναρξης/διακοπής εγγραφής ταινίας στο πλήκτρο που προτιμάτε. Μενού(Ρυθμίσεις Κάμερας2) → [Προσαρμοσμένο κουμπί] → ρυθμίστε την [Λήψη ταινίας] στο προτιμώμενο πλήκτρο.
 • Όταν θέλετε να ορίσετε την περιοχή που θα εστιάσετε, ρυθμίστε την περιοχή χρησιμοποιώντας την [Focus Area].
 • Για να διατηρήσετε την εστίαση σε ένα πρόσωπο, τοποθετήστε τη σύνθεση έτσι ώστε το πλαίσιο περιοχής εστίασης και το πλαίσιο εντοπισμός προσώπου να επικαλύπτονται ή ρυθμίστε την [Focus Area] σε [Wide].
 • Μπορείτε να εστιάσετε γρήγορα κατά τη λήψη ταινιών πατώντας το κουμπί του κλείστρου μέχρι τη μέση. (Ο ήχος της λειτουργίας αυτόματης εστίασης ενδέχεται να εγγραφεί σε ορισμένες περιπτώσεις.)
 • Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου και την τιμή διαφράγματος στις επιθυμητές ρυθμίσεις, ρυθμίστε τη λειτουργία λήψης σε (Movie) και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία έκθεσης.
 • Οι ακόλουθες ρυθμίσεις για τη λήψη στατικών εικόνων εφαρμόζονται στη λήψη ταινιών:
  • White Balance
  • Creative Style
  • Metering Mode
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • D-Range Optimizer
  • Lens Comp.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τις ρύθμισεις της ευαισθησίας ISO, την αντιστάθμιση έκθεσης και την περιοχή εστίασης κατά τη λήψη ταινιών.
 • Κατά τη λήψη ταινιών, είναι διαθέσιμες οι τιμές ISO μεταξύ ISO 100 και ISO 102400. Αν οριστεί μια τιμή ISO μεγαλύτερη από ISO 102400, η ρύθμιση αλλάζει αυτόματα σε ISO 102400. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή της ταινίας, η τιμή ISO επιστρέφει στην αρχική ρύθμιση.
 • Στη λειτουργία λήψης ταινίας, η ευαισθησία ISO μπορεί να οριστεί από ISO 100 έως ISO 102400. Αν οριστεί μια τιμή ISO μικρότερη από ISO 100, η ρύθμιση αλλάζει αυτόματα σε ISO 100. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή της ταινίας, η τιμή ISO επιστρέφει στην αρχική ρύθμιση.
 • Κατά τη λήψη ταινιών, η καταγεγραμμένη εικόνα μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς να εμφανίζονται οι πληροφορίες λήψης, ορίζοντας την επιλογή [HDMI Info. Display] σε [Off].

Σημείωση

 • Ο ήχος του φακού και του προϊόντος που είναι σε λειτουργία μπορεί να εγγραφεί κατά την εγγραφή ταινίας.
  Μπορείτε να κλείσετε τον ήχο επιλέγοντας MENU → (Camera Settings2) → [Audio Recording][Off].
 • Όταν τραβάτε, ο ήχος των άγκιστρων του ιμάντα ώμου (τριγωνικό άγκιστρο) ενδέχεται να καταγραφεί, ανάλογα με την κατάσταση που χρησιμοποιείται.
 • Για να αποτρέψετε τον ήχο λειτουργίας του δακτυλίου ζουμ από το να εγγραφεί κατά την εγγραφή ταινίας όταν χρησιμοποιείται φακός δυναμικού ζουμ, συνιστούμε να εγγράφετε ταινίες χρησιμοποιώντας το μοχλό ζουμ. Όταν μετακινείτε το μοχλό του ζουμ, τοποθετήστε το δάκτυλό σας ελαφρά στο μοχλό και χειριστείτε τον χωρίς τίναγμα.
 • Ένα εικονίδιο που υποδεικνύει ότι τα δεδομένα εγγράφονται εμφανίζεται μετά τη λήψη. Μην αφαιρείτε ποτέ την κάρτα μνήμης όταν εμφανίζεται το εικονίδιο.
 • Η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανή τείνει να αυξάνεται κατά τη συνεχή λήψη ταινιών και μπορεί να αισθανθείτε τη φωτογραφική μηχανή να ζεσταίνεται. Δεν πρόκειται για βλάβη. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη [Internal temp. high. Allow it to cool.]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και περιμένετε μέχρι η φωτογραφική μηχανή να είναι ξανά έτοιμη για λήψη.
 • Αν εμφανιστεί το στοιχείο (εικονίδιο προειδοποίησης για υπερθέρμανση), η θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής έχει αυξηθεί. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και αφήστε την να κρυώσει μέχρι η φωτογραφική μηχανή να είναι ξανά έτοιμη για λήψη.
 • Για το χρόνο συνεχούς λήψης ταινίας μιας εγγραφής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγράψιμος χρόνος ταινιών». Όταν η εγγραφή ταινίας ολοκληρωθεί, μπορείτε να αρχίσετε την εγγραφή μιας άλλης ταινίας πατώντας το κουμπί MOVIE ξανά. Η εγγραφή μπορεί να διακοπεί προκειμένου να προστατευτεί η κάμερα, ανάλογα με τη θερμοκρασία της κάμερας ή της μπαταρίας.
 • Όταν το καντράν λειτουργιών έχει ρυθμιστεί στην επιλογή (Ταινία) ή (Α&Γ κίνηση) ή όταν πραγματοποιείτε λήψη ταινίας, δεν μπορείτε να επιλέξετε [Παρακολούθηση] για την [Περιοχή εστίασης].
 • Στη λειτουργία [Program Auto] κατά τη λήψη ταινιών, η τιμή διαφράγματος και η ταχύτητα κλείστρου θα ρυθμιστεί αυτόματα και δεν θα μπορεί να αλλάξει. Για αυτόν τον λόγο, η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να γίνει υψηλότερη σε ένα φωτεινό περιβάλλον και μην γίνει ομαλή εγγραφή της κίνησης του θέματος. Αλλάζοντας τη λειτουργίας έκθεσης και προσαρμόζοντας την τιμή διαφράγματος και την ταχύτητα κλείστρου, είναι εφικτή η ομαλή εγγραφή της κίνησης του θέματος.
 • Στη λειτουργία λήψης ταινίας, οι ακόλουθες ρυθμίσεις δεν μπορούν να οριστούν σε [Picture Effect]. Όταν ξεκινά η εγγραφή ταινιών, θα οριστεί προσωρινά σε [Off].
  • Rich-tone Mono.
 • Η λειτουργία Εντοπισμού προσώπου / Εντοπισμού ματιών δεν είναι διαθέσιμη στις εξής περιπτώσεις.
  • Όταν η [File Format] έχει ρυθμιστεί σε [XAVC S 4K], η [Record Setting] έχει οριστεί σε [30p 100M]/[25p 100M] ή [30p 60M]/[25p 60M], και η [4K Output Select] έχει οριστεί σε [Memory Card+HDMI]
 • Αν στρέψετε τη φωτογραφική μηχανή προς μια υπερβολικά φωτεινή πηγή φωτός κατά τη λήψη μιας ταινίας με χαμηλή ευαισθησία ISO, η επισημασμένη περιοχή στην εικόνα θα εγγραφεί ως μαύρη περιοχή.
 • Αν η λειτουργία εμφάνισης έχει οριστεί στο [For viewfinder], η λειτουργία εμφάνισης θα αλλάξει σε [Display All Info.] κατά την εκκίνηση λήψης της ταινίας.