Κάτω πλευρά

Εικόνα της κάτω πλευράς της φωτογραφικής μηχανής

  1. Υποδοχή εισαγωγής μπαταρίας
  2. Μοχλός ασφάλισης
  3. Κάλυμμα μπαταρίας
  4. Οπή υποδοχής τριπόδου

    Υποστηρίζει βίδες 1/4-20 UNC

    Χρησιμοποιείτε τρίποδο με βίδα μήκους μικρότερου από 5,5 mm (7/32 ίντσες). Διαφορετικά, η ασφάλεια της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να προκληθούν ζημιές.