Ρυθμίσεις HDMI: Εμφάνιση πληροφοριών HDMI

Επιλέγει εάν θα εμφανίζονται οι πληροφορίες λήψης όταν αυτή η συσκευή και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά).

  1. MENU(Ρύθμιση) → [HDMI Settings][HDMI Info. HDMI] → η ρύθμιση που θέλετε.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:

Εμφανίζει τις πληροφορίες λήψης στην οθόνη της τηλεόρασης.

Η εικόνα που εγγράφεται και οι πληροφορίες λήψης εμφανίζονται στην τηλεόραση ενώ τίποτα δεν εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας.

Off:

Δεν εμφανίζει τις πληροφορίες λήψης στην οθόνη της τηλεόρασης.

Μόνο η εικόνα που εγγράφεται εμφανίζεται στην τηλεόραση ενώ και η εικόνα που εγγράφεται και οι πληροφορίες λήψης εμφανίζονται στην οθόνη της κάμερας.

Σημείωση

  • Όταν η φωτογραφική μηχανή έχει συνδεθεί με μια συσκευή HDMI ενώ η [File Format] έχει οριστεί σε [XAVC S 4K], η ρύθμιση αλλάζει σε [Off].