Înregistrarea de filme

Puteți înregistra filme dacă apăsați butonul MOVIE (Film).

 1. Apăsați butonul MOVIE pentru a începe înregistrarea.

  • Deoarece [MOVIE Button] este setat la [Always] în setarea implicită, înregistrarea de filme poate fi pornită în orice mod de înregistrare de imagini.

 2. Apăsați butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.

Sugestie

 • Puteți aloca funcția de pornire/oprire a înregistrării filmelor unei taste preferate. MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] › seta?i [MOVIE] la tasta preferată.
 • Când doriți să specificați zona de focalizare, setați zona folosind [Focus Area].
 • Pentru a menține focalizarea pe o față, aranjați compoziția astfel încât cadrul de focalizare și cadrul de detecție a feței să se suprapună sau setați [Focus Area] la [Wide].
 • Pentru a ajusta timpul de expunere și valoarea diafragmei la setările dorite, setați modul de înregistrare pe (Movie) ?i selecta?i modul de expunere dorit.
 • După înregistrare se afi?ează o pictogramă care indică faptul că datele sunt scrise. Nu scoate?i cardul de memorie în timpul afi?ării pictogramei.
 • Următoarele setări pentru fotografierea imaginilor statice sunt aplicate la înregistrare în modul film:
  • White Balance
  • Stil creativ
  • Metering Mode
  • Face/Eye Priority in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • D-Range Optimizer
 • Pute?i modifica setările pentru sensibilitatea ISO, compensarea expunerii ?i zona de focalizare în timp ce înregistra?i filmele.
 • În timp ce înregistra?i filme, imaginea înregistrată poate fi afi?ată fără a afi?a informa?iile legate de înregistrare cu ajutorul setării [HDMI Info. Display] la [Off].

Notă

 • Sunetul obiectivului ?i produsul în func?iune pot fi înregistrate în timpul înregistrării filmului. Sunetul de zoom poate fi cel probabil înregistrat în timpul înregistrării filmului în cazul în care [Zoom Speed] este setat la [Fast] sau [Zoom Func. on Ring] este setat la [Quick].
  Pute?i dezactiva sunetul selectând MENU › (Camera Settings2) › [Audio Recording] › [Off].
 • Temperatura camerei tinde să crească atunci când înregistra?i continuu ?i camera poate părea caldă la pipăit. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. De asemenea, poate apărea mesajul [Internal temp. high. Allow it to cool.]. În astfel de cazuri, opri?i alimentarea ?i răci?i camera ?i a?tepta?i până când aceasta este pregătită pentru a filma din nou.
 • Dacă apare pictograma , temperatura camerei a crescut. Opri?i alimentarea ?i răci?i camera ?i a?tepta?i până când aceasta este pregătită pentru a filma din nou.
 • Pentru a afla durata de înregistrare continuă de filme, consultați „Durata filmelor înregistrabile”. După finalizarea înregistrării, puteți înregistra alt film dacă apăsați din nou pe butonul MOVIE. Este posibil ca înregistrarea să se oprească pentru a proteja produsul în funcție de temperatura acestuia sau a bateriei.
 • Când selectorul de moduri este setat la (Movie) sau când se înregistrează filme, nu puteți selecta [Tracking] pentru [Focus Area].
 • În modul [Program Auto] când se înregistrează filme, valoarea diafragmei ?i viteza declan?atorului vor fi setate automat ?i nu pot fi schimbate. Din acest motiv, viteza declan?atorului poate cre?te într-un mediu luminos, iar mi?carea subiectului nu poate fi înregistrată lin. Prin schimbarea modului de expunere ?i ajustarea valorii diafragmei ?i a timpului de expunere, mi?carea subiectului poate fi înregistrată u?or.
 • În modul de înregistrare filme, se pot selecta valori sensibilitatea ISO poate fi cuprinsă între ISO 100 în ISO 12800. Dacă valoarea ISO setată este mai mică decât ISO 100, setarea este comutată automat la ISO 100. După ce finalizați filmarea, valoarea ISO revine la setarea originală.
 • Când sensibilitatea ISO este setată la [Multi Frame NR], [ISO AUTO] va fi setată temporar.
 • În modul de înregistrare filme următoarele setări nu pot fi setate în [Picture Effect]. Când începe înregistrarea unui film, [Off]se va seta temporar.
  • Focal. efect catif.
  • Pictură HDR
  • Monocromatic bogat
  • Miniatură
  • Acuarelă
  • Ilustrație
 • Func?ia Face Detection/Eye Detection nu este disponibilă în următoarele situa?ii.
  • [File Format] este setat la [XAVC S 4K], [Record Setting] este setat la [30p 100M]/[25p 100M] sau [30p 60M]/[25p 60M], ?i [4K Output Select] este setat la [Memory Card+HDMI]
 • Dacă îndrepta?i camera spre o sursă de lumină extrem de puternică în timp ce înregistra?i un film la o sensibilitate ISO scăzută, zona eviden?iată din imagine poate fi înregistrată ca o zonă neagră.
 • Dacă modul de afi?are al monitorului este setat la [For viewfinder], modul de afi?are va comuta la [Display All Info.] atunci când începe înregistrarea filmului.
 • Utiliza?i aplica?ia PlayMemories Home atunci când importa?i filme XAVC S ?i filme AVCHD pe un computer.