Long Exposure NR (fotografie)

Dacă setați viteza obturatorului la 1/3 secundă(e) sau mai mult (înregistrare de imagini cu expunere lungă), reducerea zgomotului este activată pe perioada în care obturatorul este deschis. Cu funcția activată, zgomotul granulat tipic pentru expunerile lungi este redus.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [Long Exposure NR] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Activează reducerea zgomotului în perioada în care obturatorul este deschis. În timpul procesului de reducere a zgomotului, se afișează un mesaj și nu puteți captura o altă imagine. Selectați această opțiune pentru a prioritiza calitatea imaginii.
Off:
Nu se activează reducerea zgomotului. Selectați această opțiune pentru a prioritiza temporizarea înregistrării de imagini.

Notă

 • [Long Exposure NR] nu este disponibil când [Shutter Type] este setat la [Electronic Shutter].
 • Este posibil ca reducerea zgomotului să nu se activeze chiar dacă [NR exp. lungă] este setat la [Activat] în următoarele situații:
  • Modul de înregistrare de imagini este setat la [Panor. prin balans].
  • [Drive Mode] este setat la [Cont. Shooting], [Cont. Bracket] sau [Single Burst Shoot.].
  • Modul de înregistrare de imagini este setat la [Selectare scenă] și se selectează [Acțiune sport], [Crep. ap. în mână] sau [Anti neclarit. mișc.].
  • Sensibilitatea ISO este setată pe [NR cadre multiple].
 • [Long Exposure NR] poate fi setat la [Off] în următoarele moduri de înregistrare:
  • [Auto inteligent]
  • [Auto superior]
  • [Selectare scenă]
 • În funcție de condițiile de înregistrare, camera poate să nu reducă zgomotul, chiar dacă timpul de expunere este de 1/3 secunde sau mai mare.