Func. of Touch Operation: Focalizare tactilă

[Touch Focus] puteți specifica poziția pe care doriți să focalizați utilizând operațiile tactile. Această func?ie este disponibilă când [Focus Area] este setată la un alt parametru decât [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] sau [Tracking: Expand Flexible Spot]. Selecta?i MENU › (Setup) › [Touch Operation] › [On] în prealabil.

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Func. of Touch Operation] › [Touch Focus].

Specificarea pozi?iei în care dori?i să focaliza?i în modul de imagine statică

Pute?i specifica pozi?ia pe care dori?i să focaliza?i utilizând opera?iile tactile. După atingerea monitorului și specificarea pozi?iei, apăsați declanșatorul jumătate de cursă în jos pentru focalizare.

 1. Atingeți monitorul.
  • În timpul înregistrării de imagini cu ajutorul monitorului, atingeți poziția pentru focalizare.
  • În timpul înregistrării de imagini cu ajutorul vizorului, pute?i deplasa pozi?ia focalizării prin atingerea ?i deplasarea pe monitor în timp ce privi?i prin vizor.

  • Pentru a anula focalizarea cu opera?iunile tactile, atinge?i sau apăsa?i centrul rotiței de control în cazul înregistrării de imagini cu ajutorul monitorului apăsa?i centrul rotiței de control în cazul înregistrării de imagini cu ajutorul vizorului.
 2. Apăsați declanșatorul jumătate de cursă în jos pentru focalizare.
  • Apăsați butonul declanșatorului până la capăt pentru înregistrarea de imagini.

Specificarea pozi?iei în care dori?i să focaliza?i în modul de înregistrare a filmelor (focalizare punctuală)

Camera va focaliza pe subiectul atins. Focalizarea punctuală nu este disponibilă în timpul înregistrării de imagini cu ajutorul vizorului.

 1. Atingeți subiectul pe care doriți să focalizați, înainte sau în timpul înregistrării.
  • Când atinge?i subiectul, modul de focalizare trece temporar la focalizarea manuală, iar focalizarea poate fi reglată utilizând inelul de control.
  • Pentru a anula focalizarea punctuală, atinge?i sau apăsa?i centrul rotiței de control.

Sugestie

 • Pe lângă func?ia de focalizare tactilă, sunt disponibile ?i opera?ii tactile precum cele de mai jos.
  • Când [Focus Area] este setat la[Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] sau [Tracking: Expand Flexible Spot], cadrul de focalizare poate fi mutat folosind opera?ii tactile.
  • Dacă [[Focus Mode]] este setat la [Manual Focus], amplificatorul pentru focalizare poate fi utilizat prin atingerea monitorului de două ori.

Notă

 • Funcția de focalizare tactilă nu este disponibilă în următoarele situații:
  • Când modul de înregistrare de imagini este setat la [Sweep Panorama].
  • Dacă [Focus Mode]este setat la [Manual Focus].
  • Când folosiți zoomul digital