Redarea imaginilor folosind diapozitive (Slide Show)

Se redau automat imagini continuu.

  1. MENU › (Playback) › [Slide Show] › setarea dorită.
  2. Selectați [Enter].

Detaliile elementelor din meniu

Repetare:
Selectați [On] și imaginile sunt redate într-o buclă continuă sau [Off], în care produsul va părăsi prezentarea de diapozitive după ce au fost redate toate imaginile o dată.
Interval:
Selectați intervalul de afișare a imaginilor dintre [1 Sec], [3 Sec], [5 Sec], [10 Sec] sau [30 Sec].

Pentru a părăsi prezentarea de diapozitive în timpul redării

Apăsați butonul MENU pentru a închide diaporama. Nu puteți pune diaporama pe pauză.

Sugestie

  • În timpul redării, puteți afișa imaginea următoare/anterioară dacă apăsați tasta din dreapta/stânga de pe rotița de control.
  • Puteți activa o prezentare de diapozitive doar dacă [View Mode] este setat la [Date View] sau [Folder View(Still)].