Panoramă: direcție

Stabilește direcția de mișcare a camerei în cazul înregistrării de imagini panoramice.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Panorama: Direction] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Dreapta:
Mișcați camera de la stânga la dreapta.
Stânga:
Mișcați camera de la dreapta la stânga.
Sus:
Mișcați camera de jos în sus.
Jos:
Mișcați camera de sus în jos.