Subiect de urmărire (Func?ia de urmărire)

Această cameră are func?ia de urmărire care urmăre?te subiectul ?i continuă marcarea acestuia cu cadrul de focalizare.

Pute?i seta pozi?ia de pornire la urmărire selectând din zonele de focalizare sau specificând prin opera?ie tactilă. Func?ia dorită variază în func?ie de metoda de setare.

Setarea pozi?iei de pornire a urmăririi prin zona de focalizare ([Tracking] din cadrul [Focus Area])

Cadrul de focalizare selectat este setat ca pozi?ie de pornire pentru a urmări, iar urmărirea începe apăsând butonul declan?ator jumătate de cursă în jos.

  • Această funcție este disponibilă în modul de înregistrare a imaginilor statice.
  • Această func?ie este disponibilă atunci când [Focus Mode] este setat la [Continuous AF].

Setarea pozi?iei de pornire pentru a urmări prin func?ionarea tactilă ([Touch Tracking]din cadrul [Func. of Touch Operation])

Pute?i seta subiectul pe care dori?i să îl urmări?i atingându-l pe monitor.

  • Această func?ie este disponibilă în modul de înregistrare a imaginii statice ?i în modul de înregistrare a filmelor.
  • Această func?ie este disponibilă atunci când [Focus Mode] este setat la [Single-shot AF], [Automatic AF] sau [Continuous AF].

Modificarea setării pentru [Focus Area] la [Tracking] temporar ([Tracking On] în cadrul [Custom Key])

Chiar dacă [Focus Area] este setată la altă func?ie decât [Tracking], pute?i modifica temporar setarea pentru [Focus Area] la [Tracking] în timp ce apăsa?i ?i ?ine?i apăsată tasta la care a?i atribuit func?ia [Tracking On].

  • Aloca?i func?ia [Tracking On] la o tastă dorită utilizând în prealabil [Custom Key].
  • Această funcție este disponibilă în modul de înregistrare a imaginilor statice.
  • Această func?ie este disponibilă atunci când [Focus Mode] este setat la [Continuous AF].