Comutarea modului automat (Auto Mode)

Camera este prevăzută cu următoarele două moduri de înregistrare automată: [Intelligent Auto] și [Superior Auto]. Pute?i comuta modul automat pentru a fotografia în func?ie de subiect ?i preferin?ele dumneavoastră.

  1. Setați selectorul de mod la .
  2. MENU ›(Camera Settings1) › [Auto Mode] › setare dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Intelligent Auto:
Vă permite să fotografiați cu recunoașterea automată a scenei.
Superior Auto:
Vă permite să fotografiați cu recunoașterea automată a scenei. Acest mod înregistrează imagini clare ale scenelor întunecate sau iluminate din spate.

Notă

  • În modul [Superior Auto], procesul de înregistrare durează mai mult deoarece produsul creează o imagine compusă. În acest caz, se afișează (pictograma de suprapunere) și sunetul declanșatorului se aude de mai multe ori, însă se înregistrează doar o singură imagine.
  • În modul [Auto superior] și când se afișează (pictograma de suprapunere), asigurați-vă că nu mișcați camera înainte de înregistrarea mai multor imagini.
  • Pentru modul [Intelligent Auto] și [Superior Auto] , majoritatea funcțiilor sunt setate automat și nu puteți regla singur setările.