Clasificare

Pute?i atribui evaluări imaginilor înregistrate pe o scară de la la pentru a facilita găsirea imaginilor.

  1. MENU ›(Playback) › [Rating].
    Va apărea ecranul de selectare a evaluării imaginii.
  2. Apăsa?i pe tastele stânga/dreapta ale rotiței de control pentru a afi?a o imagine la care dori?i să asocia?i o evaluare, apoi apăsa?i pe centru.
  3. Selecta?i numărul (Rating) apăsând pe tastele din stânga/dreapta pe rotița de control, după care apăsați în centru.
  4. Apăsa?i pe butonul MENU pentru a ie?i din ecranul de setare a evaluării.

Sugestie

  • De asemenea, pute?i asocia evaluări la redarea imaginilor utilizând tasta personalizată. Aloca?i [Rating] la tasta dorită folosind [Custom Key] în prealabil, apoi apăsa?i pe tasta personalizată în timp ce reda?i o imagine căreia dori?i să îi atribui?i o evaluare. Valoarea (Rating) se modifică de fiecare dată când apăsa?i pe tasta personalizată.

Notă

  • Pute?i atribui evaluări numai imaginilor statice.