Face/Eye AF Set.

Această func?ie este utilizată pentru a determina dacă dispozitivul va focaliza sau nu cu prioritate pe fe?e sau pe ochi.

Există două modalită?i de a efectua [Eye AF].

 • Focalizarea pe ochi atunci când apăsați declanșatorul jumătate de cursă în jos.
 • Focalizarea pe ochi atunci când apăsați pe tasta personalizată. Pentru detalii despre utilizarea tastei particularizate pentru a efectua [Eye AF], consulta?i explica?ia de mai jos (Ą).
 1. MENU › (Camera Settings1) › [Face/Eye AF Set.] › elementul de setare dorit.

Detaliile elementelor din meniu

Face/Eye Priority in AF :
Stabile?te dacă se detectează sau nu fe?ele sau ochii în interiorul zonei de focalizare ?i dacă se focalizează pe ochi (Eye AF) atunci când focalizarea automată este activată. ([On]/[Off])
(Notă: Opera?iunile camerei sunt diferite atunci când utiliza?i tasta ppersonalizată pentru a executa [Eye AF].)
Subject Detection :
Selecta?i obiectivul care va fi detectat.
[Human]: Detectează fe?ele umane/ochi.
[Animal]: Detectează ochii animalelor. Fe?ele animalelor nu sunt detectate.
Selectare ochi dreapta/stânga :
Specifica?i ochiul care va fi detectat când [Subject Detection] este setat la [Human]. Dacă este selectat [Right Eye] sau [Left Eye]numai ochiul selectat este detectat. Dacă [Subject Detection] este setat la [Animal], [Right/Left Eye Select] nu poate fi utilizat.
[Auto]: Camera detectează ochii automat.
[Right Eye]: Ochiul drept al subiectului (ochiul din partea stângă din perspectiva fotografului) este detectat.
[Left Eye]: Ochiul stâng al subiectului (ochiul din partea dreaptă din perspectiva fotografului) este detectat.
Afi?area cadrului fe?ei/ochilor :
Stabile?te dacă se afi?ează sau nu cadrul de detectare a fe?ei/ochilor atunci când se detectează o fa?ă sau un ochi uman. ([Activat]/[Dezactivat])
Afi?area ochiului de animal :
Stabile?te dacă se afi?ează sau nu cadrul de detectare a ochilor atunci când se detectează ochiul unui animal. ([Activat]/[Dezactivat])


Cadru detec?ie fe?e

Atunci când produsul detectează o față, apare cadrul gri de detecție a fețelor. Atunci când produsul stabilește că focalizarea automată este activată, cadrul de detecție a fețelor devine alb.
Dacă ați înregistrat ordinea de prioritate pentru fiecare față cu [Face Registration], produsul selectează automat prima față cu prioritate și cadrul de detecție din jurul feței respective devine alb. Cadrele de detecție fețe pentru celelalte fețe înregistrate vor deveni roșiatice-mov.


Cadru de detec?ie a ochilor

Apare un cadru alb de detectare a ochilor atunci când se detectează un ochi ?i camera stabile?te că focalizarea automată este posibilă, în func?ie de setări.

Cadrul de detec?ie a ochilor este afi?at după cum urmează atunci când [Subject Detection] este setat la [Animal].


[Eye AF] prin tasta personalizată

Func?ia Eye AF poate fi utilizată ?i prin atribuirea [Eye AF] unei taste personalizate. Camera poate focaliza pe ochi atâta timp cât apăsa?i pe tastă. Acest lucru este util atunci când dori?i să aplica?i temporar func?ia Eye AF pe întregul ecran, indiferent de setarea [Focus Area]. Camera nu se va focaliza automat dacă nu sunt detectate fe?e sau ochi.
(Notă: Când încerca?i să vă focaliza?i pe ochi apăsând butonul de declan?are jumătate de cursă în jos, camera detectează numai fe?e sau ochi în interiorul zonei de focalizare desemnate cu [Focus Area]. Dacă nu detectează fe?e sau ochi, camera efectuează focalizare automată normală.)

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] sau [Custom Key] › tasta dorita, apoi aloca?i func?ia [Eye AF] tastei.
 2. MENU › (Camera Settings1) › [Face/Eye AF Set.] › [Subject Detection] › setarea dorită.
 3. Îndreptați camera către fața unei persoane sau a unui animal și apăsați tasta la care ați asociat funcția [Eye AF].

  Pentru a înregistra o imagine statică apăsa?i pe butonul de declan?are în timp ce ?ine?i apăsată tasta.


[Switch Right/Left Eye] în func?ie de tasta personalizată

Când [Right/Left Eye Select] este setat la [Right Eye] sau [Left Eye], pute?i comuta ochiul care va fi detectat prin apăsarea tastei personalizate la care a?i alocat func?ia [Switch Right/Left Eye] .

Când [Right/Left Eye Select] este setat la [Auto], pute?i comuta temporar ochiul care trebuie detectat apăsând tasta personalizată la care a?i atribuit func?ia [Switch Right/Left Eye].

Selec?ia temporară stânga/dreapta este anulată atunci când efectua?i următoarele opera?ii etc. Camera revine la detectarea automată a ochilor.

 • Apăsarea în centrul roti?ei de control
 • Oprirea se face apăsând butonul declan?ator jumătate de cursă în jos (numai în timpul înregistrării imaginilor statice)
 • Oprirea se face apăsând tasta personalizată la care este alocată func?ia [Eye AF] (numai în timpul înregistrării imaginilor statice)
 • Apăsarea pe butonul MENU


Sugestie

 • Când [Right/Left Eye Select] nu este setat la [Auto], sau executa?i [Switch Right/Left Eye]utilizând tasta personalizată, va apărea cadrul de detectare a ochilor. Chiar atunci când [Right/Left Eye Select] este setat la [Auto], dacă [Face/Eye Frame Display] este setat la [On], cadrul de detectare a ochilor va apărea peste ochii detecta?i în timpul înregistrării filmului.
 • Dacă dori?i ca, pentru o anumită perioadă de timp, cadrul de detectare a fe?ei sau a ochilor să dispară într-o după ce camera s-a focalizat pe fa?ă sau pe ochi, seta?i [AF Area Auto Clear] la [On].
 • Pentru a detecta ochi de animale, aranja?i cadrul astfel încât ambii ochi ?i nasul animalului să fie în unghiul de vizualizare. Odată ce v-a?i focalizat pe fa?a animalului, ochii acestuia vor fi detecta?i mai u?or.

Notă

 • Când [Subject Detection] este setat la [Human], ochii animalelor nu sunt detecta?i. Când [Subject Detection] este setat la [Animal], fe?ele umane nu sunt detectate.
 • Când [Scene Selection] este setat la [Portrait], [Face/Eye Priority in AF] este blocat la [On], ?i [Subject Detection] este blocat la [Human].
 • Când [Scene Selection] este setat la [Pet], [Face/Eye Priority in AF] este blocat la [On], ?i [Subject Detection] este blocat la [Animal].
 • Când [Smile Shutter] este setat la [On], [Face/Eye Priority in AF] este blocat la [On], ?i [Subject Detection] este blocat la [Human].
 • Când [Subject Detection] este setat la [Animal], nu pot fi folosite următoarele func?ii.
  • Func?ia de urmărire
  • Face Priority in Multi Metering
  • Regist. Faces Priority
  • Soft Skin Effect
 • Este posibil ca func?ia [Eye AF] să nu func?ioneze foarte bine în următoarele situații:
  • Dacă persoana poartă ochelari de soare.
  • Dacă bretonul acoperă ochii persoanei.
  • În condiții de iluminare slabă sau din spate.
  • Dacă ochii sunt închiși.
  • Dacă subiectul se află la umbră.
  • Dacă subiectul nu este focalizat.
  • Dacă subiectul se mișcă prea mult.
 • Dacă subiectul se mișcă prea mult, cadrul de detec?ie poate să nu se afi?eze corect pe ochi.
 • În func?ie de circumstan?e, ochii nu pot fi focaliza?i.
 • Atunci când camera nu se poate focaliza pe ochii umani, aceasta va detecta ?i se va focaliza pe fa?ă în loc de ochi. Camera nu se poate focaliza pe ochi atunci când nu sunt detectate fe?e umane.
 • Este posibil ca produsul să nu detecteze nicio față sau să detecteze accidental alte obiecte ca fiind fețe în anumite situații.
 • Atunci când înregistrați filme cu [Subject Detection] setat la [Animal], nu pute?i utiliza func?ia de detectare a ochilor.
 • Cadrul de detectare a ochilor nu este afi?at când func?ia Eye AF nu este disponibilă.
 • Nu pute?i utiliza func?ia de detectare a fe?ei/ochilor împreună cu următoarele funcții:
  • Funcții de zoom diferite de zoomul optic.
  • [Panor. prin balans]
  • [Posterization] sub [Picture Effect]
  • Focus Magnifier
  • Când [Scene Selection] este setat la [Landscape], [Night Scene] sau [Sunset].
  • Înregistrarea filmului cu [Record Setting] setat la [120p]/[100p]
  • Când înregistra?i cu rată de cadre ridicată.
  • Când [File Format] este setat la [XAVC S 4K], [Record Setting] este setat la [30p 100M]/[25p 100M] sau [30p 60M]/[25p 60M], ?i [4K Output Select] este setat la [Memory Card+HDMI]
 • Pot fi detectate cel mult 8 fețe ale subiecților dvs.
 • Chiar dacă [Face/Eye Frame Display] sau [Animal Eye Display] este setat la [Off], se va afi?a un cadru verde de focalizare peste fe?ele sau ochii care sunt viza?i.
 • Dacă modul de înregistrare de imagini este setat la [Intelligent Auto] sau la [Superior Auto], [Face/Eye Priority in AF] este blocat la [On].
 • Chiar atunci când [Subject Detection] este setat la [Animal], ochii unor tipuri de animale nu vor putea fi detecta?i.