Single Burst Shoot.

Captează ?apte imagini statice consecutive la o viteză mai mare (maximum 90 de imagini pe secundă) pentru a cre?te probabilitatea de captare a unui moment decisiv.

Această func?ie este utilă atunci când dori?i să înregistra?i o scenă dificil de surprins utilizând [Single Shooting], sau un moment scurt care se încadrează între fotografii cu [Cont. Shooting]. [Single Burst Shoot.] utilizează declan?atorul electronic, astfel încât să pute?i înregistra continuu, fără ca ecranul să se înnegrească.

Schemă conceptuală

Viteze disponibile pentru înregistrări

Setare Viteza de înregistrare Interval înregistrare (A) Timpul total de înregistrare (B)
Înregistrare imagini în serie: Hi 90 imagini pe secundă la maxim Aprox. 0,011 secunde Aprox. 0,067 secunde
Înregistrare imagini în serie: Mid 60 imagini pe secundă la maxim Aprox. 0,017 secunde Aprox. 0,1 secunde
Înregistrare imagini în serie: Lo 30 imagini pe secundă la maxim Aprox. 0,033 secunde Aprox. 0,2 secunde
 1. Apăsați pe/(Drive Mode) pe roti?a de control › [Single Burst Shoot.].
  • De asemenea, pute?i seta modul de ac?ionare selectând MENU › (Camera Settings1 ) › [Drive Mode].
 2. Selectați modul dorit cu ajutorul săgeților dreapta/stânga de pe rotița de control.

 3. Apăsa?i pe butonul de declan?are chiar înainte de momentul în care dori?i să înregistra?i.
  • Apăsa?i pe butonul de declan?are astfel încât momentul pe care dori?i să îl surprinde?i să se încadreze în perioada totală de înregistrare pentru ?apte imagini.
  • Citi?i următoarele sfaturi pentru a îmbunătă?i sincronizarea înregistrării:
   • Seta?i [Focus Mode] la [Single-shot AF], ?i apoi a?tepta?i până când vine momentul potrivit cu butonul de declan?are jumătate de cursă în jos (blocarea focalizării). Sau seta?i [Focus Mode] la [Manual Focus] ?i focaliza?i pe subiect în avans. Apoi, apăsa?i pe butonul de declan?are la momentul potrivit.
   • Apăsa?i u?or pe butonul de declan?are pu?in mai devreme, ?inând cont de decalajul de timp de eliberare. (Decalajul de timp de eliberare este decalajul u?or între sincronizarea butonului de declan?are care este apăsat ?i momentul în care declan?atorul este de fapt eliberat.)
  • Efectua?i un test de înregistrare pentru a confirma modul în care func?ionează[Single Burst Shoot.] înainte de înregistrarea efectivă.
  • Vor fi înregistrate ?apte imagini statice, chiar dacă nu ?ine?i apăsat butonul de declan?are.

Detaliile elementelor din meniu

Puteți selecta dintre următoarele viteze de înregistrare.

Înregistrare imagini în serie: Hi:
Înregistrează ?apte imagini continuu la o viteză maximă de înregistrare de 90 de imagini/sec.
Înregistrare imagini în serie: Mediu:
Înregistrează ?apte imagini continuu la o viteză maximă de înregistrare de 60 de imagini/sec.
Înregistrare imagini în serie: Lo:
Înregistrează ?apte imagini continuu la o viteză maximă de înregistrare de 30 de imagini/sec.

Sugestie

 • Pentru a confirma vizual că se realizează ?apte fotografii, pute?i afi?a un semn (cum ar fi un cadru) pe ecran, indicând faptul că se înregistrează, selectând MENU › (Camera Settings2) › [Shoot. Timing Disp.].
 • Pentru a confirma vizual momentul de începere a înregistrării, pute?i face ca ecranul să devină negru (să se înnegrească) numai în timp ce înregistra?i prima imagine, selectând MENU › (Camera Settings2) › [Shoot. Start Disp.].
 • Pute?i seta dacă utiliza?i sau nu temporizatorul automat pentru [Single Burst Shoot.] selectând MENU › (Camera Settings1) › [Single Burst Self-timer].
 • Imaginile statice înregistrate cu [Single Burst Shoot.] sunt afi?ate ca grup pe ecranul de redare.

Notă

 • Nu pute?i efectua o altă sesiune de înregistrare până când nu s-au înregistrat ?apte imagini.
 • Nu pute?i efectua o înregistrare de imagini în serie dacă nu există spa?iu suficient pentru ?apte imagini pe cardul de memorie sau în memoria tampon a camerei.
 • Expunerea, focalizarea ?i echilibrul de alb sunt blocate la valorile pentru prima imagine.
 • Nu se poate seta un timp de expunere mai mare de 1/8 secunde.
 • În func?ie de timpul de expunere, viteza de înregistrare poate fi mai lentă.
 • [Single Burst Shoot.] nu func?ionează în următoarele condi?ii:
  • Dacă modul de înregistrare de imagini este setat la [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Scene Selection] sau [Sweep Panorama].
  • Atunci când [Shutter Type] este setat la [Mechanical Shutter].
  • Dacă se utilizează func?ia [Smile Shutter]
 • Următoarele func?ii nu sunt disponibile la utilizarea [Single Burst Shoot.]:
  • Utilizarea bli?ului
  • [Auto Object Framing]
  • [Auto HDR]
  • [Multi Frame NR]
  • [Soft Focus], [HDR Painting], [Rich-tone Mono.], [Watercolor], [Illustration] sau [Miniature] la [Picture Effect]
 • Ultima fotografie este afișată in Revizuire automată.