HDMI Settings: HDMI Info. Display

Stabilește dacă se afișează informațiile despre înregistrare atunci când acest produs și televizorul sunt conectate cu ajutorul unui cablu HDMI (comercializat separat).

  1. MENU › (Setup) › [HDMI Settings] › [HDMI Info. Display] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:

Afișează informații de înregistrare pe televizor.

Imaginea înregistrată și informațiile de înregistrare sunt afișate pe televizor, iar pe monitorul camerei nu se afișează nimic.

Off:

Nu afișează informații de înregistrare pe televizor.

Doar imaginea înregistrată este afișată pe televizor, iar imaginea înregistrată și informațiile de înregistrare sunt afișate pe monitorul camerei.

Notă

  • Când camera este conectată la un dispozitiv HDMI în timp ce [File Format] este setat la [XAVC S 4K], setarea comută la [Off].