Send to Smartphone Func.: Sending Target (filme proxy)

Când transfera?i video XAVC S pe un smartphone cu [Send to Smartphone], pute?i seta dacă să transfera?i filmul proxy cu rată redusă de bi?i sau filmul original cu rată de bi?i ridicată.

  1. MENU › (Network) › [Send to Smartphone Func.] › [Sending Target] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Proxy Only:
Transferă numai filme proxy.
Original Only:
Transferă numai filme originale.
Proxy & Original:
Transferă atât filme proxy, cât ?i originale.

Notă

  • În timp ce transfera?i multe imagini sau filme lungi, vă recomandăm să încărca?i camera de la o priză de perete (mufă de perete) utilizând adaptorul de C.A. (furnizat).