Afișajul de diagnosticare automată

Dacă apare un cod care începe cu o literă din alfabet, funcția de diagnosticare automată a acestui produs funcționează. Ultimele două cifre (indicate de ??) vor fi diferite în funcție de starea acestui produs.
Dacă nu puteți rezolva problema chiar și după ce ați încercat următoarele măsuri de corecție de câteva ori, acest produs are nevoie de reparații. Contactați distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.

C:32:??

  • Există o problemă legată de echipamentul hardware al produsului. Opriți și reporniți.

C:13:??

  • Acest produs nu poate citi sau scrie date pe cardul de memorie. Încercați să opriți și să reporniți acest produs sau să scoateți și să reintroduceți cardul de memorie de câteva ori.
  • Este introdus un card de memorie neformatat. Formatați cardul de memorie.
  • Cardul de memorie introdus nu poate fi folosit împreună cu acest produs sau datele sunt deteriorate. Introduceți un card de memorie nou.

E:61:??

E:62:??

E:91:??

  • A intervenit o defecțiune a produsului. Inițializați acest produs, după care porniți din nou camera.

E:94:??

  • Există o problemă la scrierea sau ștergerea datelor. Camera trebuie reparată. Contactați distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony autorizat local. Trebuie să aveți la dispoziție toate numerele din codul de eroare începând cu E.