In-Camera Guide

[In-Camera Guide] afi?ează descrierile articolelor din MENU, elementele Fn (Function), ?i setările.

  1. Selectați elementul MENU sau Fn pentru care dori?i să vizualiza?i o descriere, apoi apăsa?i pe butonul (A) (Delete).

    Se afi?ează descrierile componentelor.