AEL w/ shutter (fotografie)

Stabilește dacă se fixează expunerea atunci când apăsați declanșatorul jumătate de cursă.
Selectați [Off] pentru a regla focalizarea și expunerea separat.

  1. MENU › (Setări cameră1) › [AEL w/ shutter] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Auto:
Fixează expunerea după ce a ajustat focalizarea automat atunci când apăsați declanșatorul jumătate de cursă, dacă [Focus Mode] este setat la [Single-shot AF]. Dacă [Focus Mode] este setat la [Automatic AF] și produsul stabilește că subiectul este în mișcare, sau dacă înregistrați mai multe imagini consecutiv, expunerea fixă este anulată.
On:
Fixează expunerea atunci când apăsați declanșatorul jumătate de cursă.
Off:
Nu fixează expunerea atunci când apăsați declanșatorul jumătate de cursă. Utilizați acest mod dacă doriți să reglați focalizarea și expunerea separat.
Produsul reglează în continuare expunerea în timp ce înregistrează imagini în modul [Cont. Shooting].

Notă

  • Dacă funcția [AEL toggle] este asociată cu orice tastă folosind [Custom Key] sau [Custom Key], operarea cu ajutorul tastei va avea prioritate în fața setărilor [AEL toggle].