Setare clasificare (tastă personalizată)

Setează numărul disponibil al când evaluarea imaginilor cu ajutorul tastei căreia i-a?i atribuit [Rating] folosind [Custom Key].

  1. MENU ›(Playback) › [Rating Set(Custom Key)].
  2. Adăuga?i un marcaj numărului pe care dori?i să îl activa?i.
    Pute?i selecta numărul verificat atunci când seta?i [Rating] folosind tasta personalizată.