Schimbarea temporară a func?iei de selec?ie (My Dial Settings)

Pute?i aloca func?iile dorite inelului de control și rotiței de control și pute?i înregistra până la trei combinații de setări ca setări „My Dial”. Puteți reapela rapid sau comuta setările înregistrate „My Dial” (Selectorul meu), apăsând tasta personalizată pe care ați atribuit-o în avans.

Înregistrarea func?iilor la „My Dial”

Înregistra?i func?iile pe care dori?i să le atribui?i la inelul de control ?i la roti?a de control ca [My Dial 1] prin [My Dial 3].

 1. MENU ›(Camera Settings2) › [My Dial Settings].
 2. Selecta?i un inel sau o roti?ă pentru (My Dial 1), ?i apăsați pe centrul rotiței de control.
 3. Selecta?i func?ia pe care dori?i să o atribui?i utilizând tastele de sus/jos/stânga/dreapta de pe rotița de control, apoi apăsa?i pe centrul rotiței de control.

  • Selecta?i „--” (Not set) pentru un inel sau o rotiță la care nu dori?i să atribui?i nicio func?ie.
 4. După ce selecta?i func?iile pentru toate selec?iile de pe inel ?i rotiță din (My Dial 1) repetând pa?ii 2 ?i 3, selecta?i [OK].

  Se vor înregistra setările pentru (My Dial 1).

  • Dacă dori?i să înregistra?i (My Dial 2) ?i (My Dial 3) de asemenea, urma?i aceea?i procedură a?a este descris mai sus.


Atribuirea unei taste pentru a reapela „My Dial”

Atribui?i o cheie personalizată pentru a reapela setările înregistrate în „My Dial”.

 1. MENU ›(Camera Settings2) › [Custom Key] sau [Custom Key] › Selecta?i tasta pe care dori?i să o utiliza?i pentru a reapela „My Dial”.
 2. Selecta?i numărul setării „My Dial” pe care dori?i să îl reapela?i sau modelul de comutare „My Dial”.


Detaliile elementelor din meniu

My Dial 1 during Hold /My Dial 2 during Hold/My Dial 3 during Hold:
În timp ce ?ine?i apăsată tasta, func?iile pe care le-a?i înregistrat în [My Dial Settings] sunt atribuite inelului/roti?ei.
My Dial 1›2›3 :
De fiecare dată când apăsa?i tasta, func?ia se modifică în următoarea secven?ă: „Func?ie normal㠛 Func?ie My Dial 1 › Func?ie My Dial 2 › Func?ie My Dial 3 › Func?ie normală”
Comutare My Dial 1 /Comutare My Dial 2/Comutare My Dial 3:
Func?ia înregistrată utilizând [My Dial Settings] este men?inută chiar dacă nu ?ine?i apăsată tasta. Apăsa?i din nou tasta pentru a reveni la func?ia normală.


Filmarea în timpul comutării la „My Dial”

În timpul înregistrării, pute?i apela la „My Dial” folosind cheia personalizată, ?i filma în timp ce schimba?i setarea de înregistrare prin rotirea inelul de control/roti?ei de control.


În exemplul următor, func?iile listate mai jos sunt înregistrate la „My Dial” ?i [My Dial 1›2›3] este atribuit butonului C (Personalizat).

My Dial 1 My Dial 1 My Dial 1
Rotiță de control ISO Tv Stil creativ
Inelul de control Av White Balance Picture Effect
 1. Apăsați pe butonul C (Personalizat).

  Func?iile înregistrate la [My Dial 1] vor fi atribuite roti?ei de control/inelului de control.

  • Pictogramele indicate mai jos sunt afi?ate în partea de jos a ecranului.

 2. Învârti?i rotița de control pentru a seta valoarea ISO ?i roti?i inelul de control pentru a seta valoarea diafragmei.
 3. Apăsați din nou pe butonul C. Func?iile înregistrate la [My Dial 2] vor fi atribuite roti?ei de control/inelului de control.
 4. Învârti?i rotița de control pentru a seta viteza declan?atorului ?i roti?i inelul de control pentru a seta [White Balance].
 5. Apăsați din nou pe butonul C ?i modifica?i valorile de setare pentru func?iile înregistrate la [My Dial 3].
 6. Apăsați pe butonul de declan?are pentru a fotografia.

Notă

 • Setările „My Dial” în care fiecare inel/roată este setată la [Not set] nu sunt reapelate atunci când apăsa?i tasta personalizată. Acestea sunt, de asemenea, ignorate în [My Dial 1›2›3].
 • Chiar dacă o rotiță de control a fost blocată utilizând func?ia [Wheel Lock], aceasta va fi deblocată temporar atunci când este reselectată „My Dial”.