Wi-Fi Settings: WPS Push

Dacă punctul de acces are un buton Wi-Fi Protected Setup (WPS), pute?i înregistra cu u?urin?ă punctul de acces la acest produs.

  1. MENU ›(Network) ›[Wi-Fi Settings] › [WPS Push].
  2. Apăsa?i pe butonul Wi-Fi Protected Setup (WPS) de pe punctul de acces pentru a vă conecta.

Notă

  • [WPS Push] funcționează doar dacă setarea de securitate a punctului de acces este WPA sau WPA2 și punctul de acces acceptă metoda cu buton Wi-Fi Protected Setup (WPS). Dacă setarea de securitate este configurată pe WEP sau punctul dvs. de acces nu acceptă metoda cu buton Wi-Fi Protected Setup (WPS), executați funcția [Access Point Set.].
  • Pentru detalii referitoare la funcțiile și setările disponibile ale punctului de acces, consultați instrucțiunile de operare ale punctului de acces sau contactați administratorul punctului de acces.
  • Este posibil ca o conexiune să nu fie posibilă sau distan?a de comunicare să fie mai scurtă în func?ie de condi?iile din jur, cum ar fi tipul materialului de perete ?i prezen?a obstruc?iilor sau a undelor radio între produs ?i punctul de acces. În acest caz, modificați poziția produsului sau mutați produsul mai aproape de punctul de acces.