HDMI Settings: Ieșire 24p/60p (film) (doar pentru modelele compatibile 1080 60i)

Pute?i seta 1080/24p sau 1080/60p ca format de ieșire HDMI dacă [Record Setting] este setat la [24p 50M(FX)], [24p 60M(FH)] sau [24p 100M].

  1. MENU › (Setup) › [HDMI Settings] › [HDMI Resolution] › [1080p] sau [2160p/1080p].
  2. MENU › (Setup) › [HDMI Settings] › [24p/60p Output] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

60p:
Filmele sunt scoase la 60p.
24p:
Filmele sunt scoase la 24p.

Notă

  • Pașii 1 și 2 pot fi setați în orice ordine.