Enlarge Initial Mag.

Setează scara de mărire inițială atunci când se redau imagini mărite.

  1. MENU › Playback) › [Enlarge Initial Mag.] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Ampl. Mărire:
Afișează o imagine cu factorul de mărire standard.
Ampl. anterior:
Afișează o imagine cu factorul de mărire anterior. Factorul de mărire anterior este memorat chiar și după părăsirea modului zoom de redare.