Resetare setare

Resetează produsul la setările implicite. Chiar dacă executați [Setting Reset], imaginile înregistrate sunt păstrate.

  1. MENU › (Setare) › [Setting Reset] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Resetare setări aparat foto:
Inițializează setările de înregistrare principale la setările implicite.
Inițializare:
Inițializează toate setările la setările implicite.

Notă

  • Aveți grijă să nu vă scoateți acumulatorul din produs în timpul resetării.
  • Setările [Picture Profile] nu vor fi reini?ializate chiar dacă se execută [Camera Settings Reset] sau [Initialize].