Exposure Comp.

În mod normal, expunerea este setată automat (expunere automată). Pe baza valorii de expunere setate în urma expunerii automate, puteți mări sau reduce luminozitatea întregii imagini dacă reglați [Comp. expunere] către plus sau minus (compensarea expunerii).

 1. /(Exposure Comp.) pe rotița de control › apăsați tasta din stânga/dreapta rotiței de control sau învârti?i rotița de control și selectați setarea dorită.

  + (peste) nivel:
  Imaginile devin mai luminoase.

  - (sub) nivel:
  Imaginile devin mai întunecate.

  • Pute?i selecta de asemeneaMENU › (Camera Settings1) › [Exposure Comp.].

  • Pute?i regla valoarea de compensare a expunerii în intervalul cuprins între -3,0 EV și +3,0 EV.
  • Pute?i confirma valoarea de compensare a expunerii pe care a?i setat-o pe ecranul de filmare.

   Monitor

   Vizorul

Notă

 • Nu pute?i efectua compensarea expunerii în următoarele moduri de înregistrare:
  • [Auto inteligent]
  • [Auto superior]
  • [Selectare scenă]
 • Atunci când folosiți [Manual Exposure], puteți compensa expunerea doar dacă [ISO] este setat pe [ISO AUTO].
 • Puteți regla compensarea expunerii în intervalul cuprins între /2,0 EV și +2,0 EV pentru filme.
 • Dacă înregistrați imaginea unui subiect într-un mediu foarte luminos sau foarte întunecat sau dacă folosiți blițul, este posibil să nu obțineți un efect satisfăcător.