TC/UB Settings

Codul temporal (TC) și informațiile legate de biții de utilizator (UB) pot fi înregistrate ca date atașate la filme.

 1. MENU › (Setup) › [TC/UB Settings] › valoarea setării pe care doriți să o modificați.

Detaliile elementelor din meniu

TC/UB Disp. Setting:
Setează afișajul pentru contor, cod temporal și biții de utilizator.
TC Preset:
Setează codul temporal.
UB Preset:
Setează biții de utilizator.
TC Format:
Setează metoda de înregistrare pentru codul temporal. (Numai când [Selector NTSC/PAL] este setat la NTSC.)
TC Run:
Setează formatul de numărare pentru codul temporal.
TC Make:
Setează formatul de înregistrare pentru codul temporal pe mediul de înregistrare.
UB Time Rec:
Stabilește dacă se înregistrează sau nu timpul în biți de utilizator.

Modul de setare a codului temporal (TC Preset)

 1. MENU › (Setup) › [TC/UB Settings] › [TC Preset].
 2. Rotiți rotița de control și selectați primele două cifre.
  • Codul temporal poate fi setat din intervalul următor.
   Dacă selectați [60i]: 00:00:00:00 până la 23:59:59:29

   *Când este selectat [24p], pute?i selecta ultimele două cifre ale codului de timp, în multipli de patru, de la 0 la 23 de cadre.
   Când este selectat [50i]: 00:00:00:00 până la 23:59:59:24

 3. Setați celelalte cifre folosind metoda de la pasul 2 și apăsați în centrul rotiței de control.

Notă

 • Atunci când înclinați monitorul pentru un autoportret, codul temporal și biții de utilizator nu vor fi afișate.

Modul de resetare a codului temporal

 1. MENU › (Setup) › [TC/UB Settings] › [TC Preset].
 2. Apăsați butonul (Ștergere) pentru a reseta codul temporal (00:00:00:00).

Puteți, de asemenea, să resetați codul temporal (00:00:00:00) folosind telecomanda RMT-VP1K (comercializată separat).

Modul de setare a biților de utilizator (UB Preset)

 1. MENU › (Setup) › [TC/UB Settings] › [UB Preset].
 2. Rotiți rotița de control și selectați primele două cifre.
 3. Setați celelalte cifre folosind metoda de la pasul 2 și apăsați în centrul rotiței de control.

Modul de resetare a biților de utilizator

 1. MENU › (Setup) › [TC/UB Settings] › [UB Preset].
 2. Apăsați butonul (Ștergere) pentru a reseta bitul de utilizator (00 00 00 00).

Modul de selectare a metodei de înregistrare pentru codul temporal (TC Format *1)

 1. MENU › (Setup) › [TC/UB Settings] › [TC Format].

DF:
Înregistrează codul temporal în format*2.
NDF:
Înregistrează codul temporal în format Non-Drop Frame*.

*1Numai când [NTSC/PAL Selector] este setat la NTSC.

*2Codul temporal are la bază o viteză de 30 de cadre pe secundă. Cu toate acestea, va interveni un decalaj între timpul real și codul temporal în cazul perioadelor de înregistrare prelungite deoarece frecvența cadrelor pentru semnalul de imagine NTSC este de aproximativ 29,97 cadre pe secundă. Drop frame corectează acest decalaj pentru a aduce codul temporal și timpul real la aceeași valoare. În formatul drop frame, numerele primelor 2 cadre sunt eliminate la fiecare minut, cu excepția fiecărui al zecelea minut. Codul temporal fără această corecție este denumit non-drop frame.

 • Setarea este fixată la [NDF] pentru înregistrările în format 4K/24p sau 1080/24p.

Modul de selectare a formatului de numărare pentru codul temporal (TC Run)

 1. MENU › (Setup) › [TC/UB Settings] › [TC Run].

Rec Run:
Setează modul pașilor pentru codul temporal, astfel încât acesta să avanseze doar în timpul înregistrării. Codul temporal este înregistrat secvențial de la ultimul cod temporal al înregistrării anterioare.
Free Run:
Setează modul pașilor pentru codul temporal, astfel încât acesta să avanseze oricând, indiferent de starea de funcționare a camerei.

 • Codul temporal nu poate fi înregistrat secvențial în următoarele situații chiar dacă acesta avansează în modul [Rec Run].
  • Dacă se modifică formatul de înregistrare.
  • Dacă se îndepărtează suportul de înregistrare.

Selectarea modului de înregistrare a codului temporal (TC Make)

 1. MENU › (Setup) › [TC/UB Settings] › [TC Make].Preset:
Înregistrează codul temporal nou setat pe mediul de înregistrare.
Regenerate:
Citește ultimul cod temporal din înregistrarea anterioară de pe suportul de înregistrare și înregistrează noul cod temporal consecutiv pornind de la ultimul cod temporal. Codul temporal avansează în modul [Rec Run] indiferent de setarea[TC Run].