Sortare element

Pute?i rearanja elementele de meniu adăugate la (My Menu) din MENU.

  1. MENU › (My Menu) › [Sort Item].
  2. Selecta?i un element pe care dori?i să-l muta?i folosind tastele sus/jos/stânga/dreapta de pe roti?a de control.
  3. Selectați o destinație folosind tastele sus/jos/stânga/dreapta de pe roti?a de control.