Mărcile comerciale

 • Memory Stick și sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
 • XAVC S și sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
 • AVCHD și sigla AVCHD sunt mărci comerciale ale Panasonic Corporation și ale Sony Corporation.
 • Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Inc. înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
 • iPhone și iPad sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.
 • Blu-ray Disc™ și Blu-ray™ sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
 • DLNA și DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale ale Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio și simbolul DD sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories
 • Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.
 • Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
 • Sigla SDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.
 • Android și Google Play sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google LLC.
 • Wi-Fi, sigla Wi-Fi și Wi-Fi Protected Setup sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
 • Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
 • Marca cuvântului și siglele Bluetoothź sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de către Sony Corporation se face în baza unei licențe.
 • Codul QR este marcă comercială înregistrată a Denso Wave Inc.
 • În plus, numele de sisteme și de produse utilizate în acest manual sunt, în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale dezvoltatorilor sau producătorilor respectivi. Cu toate acestea, mărcile ™ sau ź pot să nu fie folosite în toate situațiile din acest manual.