Înregistrarea zonei actuale de focalizare (AF Area Registration) (imagine statică)

Pute?i muta temporar cadrul de focalizare într-o pozi?ie atribuită anterior, utilizând o tastă personalizată. Această func?ie este utilă atunci când înregistra?i scene în care mi?cările subiectului sunt previzibile; de exemplu, scene sportive. Cu această func?ie, pute?i comuta rapid zona de focalizare în func?ie de situa?ie.

Cum se înregistrează zona de focalizare

 1. MENU › (Camera Settings1) › [AF Area Registration] › [On].
 2. Seta?i zona de focalizare la pozi?ia dorită ?i apoi ?ine?i apăsat butonul Fn (Function).

Cum să apela?i zona de focalizare înregistrată

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key] › tastă dorită, apoi selecta?i [Regist. AF Area hold].
 2. Seta?i camera la modul de înregistrare, ?ine?i apăsată tasta la care a fost atribuită func?ia [Regist. AF Area hold] ?i apoi apăsa?i butonul de declan?are pentru a înregistra imagini.

Sugestie

 • Când se înregistrează un cadru de focalizare utilizând [AF Area Registration], cadrul de focalizare înregistrat se aprinde intermitent pe monitor.
 • Dacă atribui?i [Regist AF Area tggle] unei taste personalizate, pute?i folosi cadrul de focalizare înregistrat fără a ?ine apăsată tasta.

Notă

 • O zonă de focalizare nu poate fi înregistrată în următoarele situa?ii:
  • Selectorul de mod este setat fie la (Film) fie la
  • În timp ce se efectuează [Touch Focus]
  • În timpul utilizării func?iei de zoom digital
  • În timp ce se efectuează [Touch Tracking]
  • În timpul focalizării
  • În timp ce efectua?i blocarea focalizării
 • Nu pute?i atribui [Regist. AF Area hold] la [Left Button] sau [Right Button].
 • Nu pute?i apela zona de focalizare înregistrată în următoarele situa?ii:
  • Selectorul de mod este setat fie la (Auto Mode), (Movie) sau
 • Când [AF Area Registration] este setat la [On], setarea [Wheel Lock] este blocată la [Unlock].