JPEG Quality (imagine statică)

Selectează calitatea imaginii JPEG când [File Format] este setat la [RAW & JPEG] sau [JPEG].

  1. MENU › (Camera Settings1) › [JPEG Quality] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Extra fine/Fine/Standard:
Deoarece rata de compresie cre?te de la [Extra fine] la [Fine] la [Standard], dimensiunea fi?ierului scade în aceea?i ordine. Acest lucru permite înregistrarea mai multor fișiere pe un card de memorie, dar calitatea imaginilor este mai scăzută.