Func. Zoom on Ring

Setează funcțiile de zoom atunci când folosiți inelul de control pentru a modifica scalele de zoom. Setările pentru [Zoom Func. on Ring] sunt valabile numai când se focalizează automat.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Zoom Func. on Ring] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Standard:
Mărește/micșorează lent atunci când operați zoomul prin rotirea inelului de control.
Rapid:
Mărește/micșorează la un unghi de vizualizare corespunzător cu distanța la care a fost rotit inelul de control.
Pas:
Mărește/micșorează în pași cu un anumit unghi atunci când operați zoomul prin rotirea inelului de control.

Notă

  • În următoarele situa?ii, func?ia de zoom se activează ca și cum [Zoom Func. on Ring] este setat la [Standard], chiar dacă este setată la [Step].
    • Atunci când folosiți clapeta W/T (zoom) pentru a modifica scala de zoom.
    • Atunci când filmați.
    • Atunci când folosiți funcții de zoom diferite de zoomul optic.
  • Când modul de înregistrare este setat la altă opțiune decât [Intelligent Auto] sau [Superior Auto], alocați funcția [Zoom] inelului de control înainte de a utiliza inelul de control.
  • Selectând [Quick], crește probabilitatea ca sunetul zoomului să fie înregistrat.