Controlul camerei folosind un iPhone sau iPad (SSID)

Pute?i controla camera utilizând un iPhone sau iPad și conectându-le la cameră utilizând SSID și parola.
Asigura?i-vă că [Ctrl w/ Smartphone] este setat la [On] selectând MENU › (Re?ea) › [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU › (Re?ea) › [Ctrl w/ Smartphone] › [Connection].
  Codul QR este afi?at pe monitorul acestui produs.
 2. Apăsați pe butonul (Delete) al acestui produs.
  SSID-ul ?i parola produsului sunt afi?ate pe monitor.

 3. Selectați numele modelului produsului (DIRECT-xxxx: xxxx) pe ecranul de setare Wi-Fi al dispozitivului iPhone sau iPad.

 4. Introduceți parola afișată pe acest produs.


  Dispozitivul iPhone sau iPad este conectat acum la produs.
 5. Confirmați faptul că dispozitivul dvs. iPhone sau iPad a fost conectat la „SSID” afișat pe acest produs.

 6. Reveniți la ecranul „Pagină de pornire” al dispozitivului iPhone sau iPad și lansați aplicația Imaging Edge Mobile.
  • Pute?i înregistra acum imagini de la distan?ă în timp ce verifica?i compozi?ia pe ecranul iPhone-ului sau iPad-ului dvs.

Notă

 • Se poate produce interferen?ă cu undele radio, întrucât comunica?iile Bluetooth ?i comunica?iile Wi-Fi (2,4 GHz) utilizează aceea?i bandă de frecven?ă. În cazul în care conexiunea Wi-fi este instabilă, aceasta poate fi îmbunătă?ită dezactivând func?ia Bluetooth a smartphone-ului. Dacă proceda?i astfel, func?ia link-ului cu informa?ii despre loca?ie nu este disponibilă.
 • Când înregistrați filme folosind un telefon inteligent pe post de telecomandă, monitorul produsului se întunecă.