FINDER/MONITOR

Setează metoda de comutare a afișajului între vizor și monitor.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [FINDER/MONITOR] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Auto:
Dacă priviți prin vizor, senzorul de ochi reac?ionează ?i afi?ajul este comutat automat la vizor.
Vizor(manual):
Monitorul este dezactivat și imaginea este afișată doar în vizor.
Monitor(manual):
Vizorul este dezactivat și imaginea este afișată întotdeauna pe monitor.

Sugestie

  • Puteți aloca funcția [FINDER/MONITOR] tastei preferate.
    MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key], [Custom Key] sau [Custom Key] › seta?i [Finder/Monitor Sel.] la tasta preferată.
  • Dacă dori?i să păstra?i afi?ajul vizorului sau afi?ajul monitorului, seta?i [FINDER/MONITOR] la [Viewfinder(Manual)] sau [Monitor(Manual)] în prealabil.
    Pute?i ?ine monitorul oprit atunci când nu mai privi?i prin vizor în timpul înregistrării prin setarea afi?ajului monitorului la[Monitor Off] folosind butonul DISP. Selecta?i MENU › (Camera Settings2) › [DISP Button] › [Monitor] ?i adăuga?i un marcaj de selectare [Monitor Off] în prealabil.

Notă

  • Când vizorul este apăsat în jos, imaginile sunt întotdeauna afișate pe monitor indiferent de setarea [FINDER/MONITOR].
  • Când monitorul este scos, senzorul de ochi nu va detecta apropierea de ochi, chiar dacă vizorul este afi?at ?i [FINDER/MONITOR] este setat la [Auto]. Imaginea va fi afi?ată în continuare pe monitor.