Focus Magnifier

Puteți verifica focalizarea dacă măriți imaginea înainte de înregistrare.

Spre deosebire de [MF Assist], pute?i amplifica imaginea fără a opera inelul de control.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [Focus Magnifier].
 2. Apăsați centrul roti?ei de control pentru a mări imaginea și selectați zona pe care doriți să o măriți cu ajutorul tastelor sus/jos/stânga/dreapta de pe rotița de control.
  • De fiecare dată când apăsați in centru, scala de mărire se modifică.
  • Puteți seta factorul de mărire inițial selectând MENU › (Camera Settings1) › [Initial Focus Mag.].
 3. Confirmați focalizarea.
  • Apăsați butonul (Ștergere) pentru a aduce poziția mărită în centrul unei imagini.
  • Când modul de focalizare este [Manual Focus], pute?i regla focalizarea în timp ce o imagine este amplificată. Funcția [Amplificator focaliz.] va fi revocată dacă declanșatorul este apăsat jumătate de cursă.
  • Puteți seta timpul de afișare a imaginii mărite dacă selectați MENU › (Camera Settings1) › [Focus Magnif. Time].
 4. Apăsați declanșatorul în jos până la capăt pentru a captura imaginea.

Pentru a utiliza func?ia de amplificare a focalizării prin opera?ie tactilă

Pute?i mări imaginea ?i ajusta focalizarea atingând monitorul. Seta?i [Touch Operation]la [On] în prealabil. Apoi, selecta?i setările corespunzătoare din [Touch Panel/Pad]. Când modul de focalizare este [Manual Focus], pute?i efectua [Focus Magnifier] prin atingerea de două ori a zonei de focalizare în timp ce înregistra?i cu monitorul.
În timp ce înregistra?i cu vizorul, se va afi?a un cadru în centrul monitorului dacă atinge?i de două ori ?i pute?i deplasa cadrul glisându-l. Imaginea poate fi mărită dacă apăsa?i pe centrul roti?ei de control.

Sugestie

 • În timp ce utiliza?i func?ia de amplificare a focalizării, ave?i posibilitatea de a muta zona mărită trăgând-o pe panoul tactil.
 • Pentru a închide func?ia de amplificare a focalizării, atinge?i monitorul din nou de două ori. De asemenea, pute?i închide func?ia de amplificare a focalizării apăsând pe butonul de declan?are jumătate de cursă în jos.