Înregistrarea filmelor cu încetinitorul (HFR Settings)

Fotografiind cu o rată de cadre mai mare decât formatul de înregistrare, puteți înregistra un film uniform cu încetinitorul.

 1. Setați selectorul de mod la (High Frame Rate).
  Se va afi?a ecranul de setare a fotografiilor.

 2. MENU›(Camera Settings2)›[HFR Settings] și selectați setările dorite pentru [Record Setting], [Frame Rate], [Priority Setting] și [REC Timing].
  • Puteți regla modul de expunere dorit selectând MENU›(Camera Settings2)›[Exposure Mode].
 3. Orientați camera către subiect și reglați setările, cum ar fi focalizarea.
  • De asemenea, pute?i modifica alte setări, cum ar fi modul de focalizare, sensibilitatea ISO etc.
  • Focalizarea se blochează după ce camera intră în modul standby de înregistrare, chiar ?i atunci când se utilizează focalizarea automată. Dacă nu pute?i focaliza pe subiectul dorit folosind focalizarea automată, utiliza?i focalizarea manuală.
 4. Apăsați pe centrul rotiței de control.
  Ecranul de setare a fotografiilor se va închide, iar camera va comuta la modul standby de înregistrare.

  • Nu pute?i regla expunerea, regla focalizarea, opera zoom-ul etc. în timpul perioadei de standby a înregistrării. Dacă dori?i să schimba?i setările modului de înregistrare, apăsa?i din nou pe centrul rotiței de control pentru a reveni la ecranul de setare a înregistrării.
 5. Apăsați butonul MOVIE (Film).
  Când [REC Timing] este setat la [Start Trigger]:
  Începe înregistrarea filmului (filmarea). Când se apasă din nou pe butonul MOVIE sau când durata de înregistrare a timpului a trecut, captura filmului se termină ?i camera începe să înregistreze filmarea pe cardul de memorie.
  Când [REC Timing] este setat la [End Trigger] sau [End Trigger Half]:
  Captura filmului se termină ?i camera începe să înregistreze filmarea pe cardul de memorie.

Detaliile elementelor din meniu

Record Setting :
Selectează rata de cadre a filmului dintre [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] și [24p 50M*].
* Numai când [Selector NTSC/PAL] este setat la NTSC.
Frame Rate :
Selectează rata de cadre pentru fotografiere din [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] și [960fps]/[1000fps].
Priority Setting :
Selecta?i din [Quality Priority] care prioritizează calitatea imaginii și [Shoot Time Priority] care prioritizeaza durata de timp a filmului.
REC Timing :
Selectează dacă se înregistrează pentru un anumit interval setat de timp după ce a?i apăsat pe butonul MOVIE ([Start Trigger]) sau un interval setat de timp până când apăsați butonul MOVIE ([End Trigger]/[End Trigger Half]).


Rată de cadre

În cazul filmării cu încetinitorul, camera înregistrează la o viteză mai mare a obturatorului decât numărul de cadre înregistrate pe secundă. De exemplu, atunci când [Frame Rate] este de [960fps], viteza obturatorului per cadru va fi mai rapidă de aprox. 1/1000 secunde pentru a se obține 960 de cadre pe secundă. Pentru menținerea acestei viteze a obturatorului, este necesar să aveți suficientă lumină ambiantă în timpul înregistrării. Dacă lumina ambiantă este insuficientă, sensibilitatea ISO va fi mai mare, ceea ce va avea ca rezultat un nivel mai înalt de zgomot.

Cea mai mică distanță de înregistrare a imaginilor

Imaginea devine defocalizată dacă subiectul este prea aproape, cum ar fi în timpul înregistrării macro. Înregistrați imagini de la distanța minimă de înregistrare (pentru W: aproximativ 8 cm, pentru partea T: aproximativ 100 cm (de la obiectiv) sau mai departe.


Sincronizarea înregistrării

În funcție de setarea [REC Timing], raportul dintre momentul în care apăsați butonul MOVIE și secțiunea înregistrată a filmului este conform ilustrației de mai jos.


[Start Trigger]
Captura filmului (înregistrare) începe atunci când se apasă pe butonul MOVIE. Când se apasă din nou pe butonul MOVIE sau când durata de înregistrare a timpului a trecut, captura filmului se termină ?i camera începe să înregistreze filmarea pe cardul de memorie.

(A): Punctul în care se apasă pe butonul MOVIE
(B): Sec?iune înregistrată
(C): Înregistrarea pe cardul de memorie în curs (nu pute?i începe sesiunea următoare de înregistrare.)


[End Trigger]/[End Trigger Half]
Memorarea în buffer (capturarea temporară a unui film pe cameră) începe odată ce camera intră în modul standby de înregistrare. Când datele capturate ating capacitatea de memorare bufferului, datele vechi sunt suprascrise secven?ial. Când apăsa?i pe butonul MOVIE, camera începe să înregistreze un film cu durata setată calculată retroactiv din punctul respectiv de pe cardul de memorie.
 • Cu [End Trigger], se înregistrează un film cu durata maximă posibilă. Cu [End Trigger Half], se înregistrează un film cu jumătate din durata maximă posibilă. Cu [End Trigger Half], timpul necesar pentru a înregistra pe cardul de memorie este, de asemenea, mai scurt decât cu [End Trigger].
End Trigger

End Trigger Half

(A): Punctul în care se apasă pe butonul MOVIE
(B): Sec?iune înregistrată
(C): Înregistrarea pe cardul de memorie în curs (nu pute?i începe sesiunea următoare de înregistrare.)
(D): Memorare în buffer în curs


Pentru a relua fotografierea

Puteți anula înregistrarea selectând [Revocare] pe ecran. Totuși, filmul înregistrat până în momentul în care ați revocat va fi salvat.


Viteza de redare

Viteza de redare variază așa cum se arată mai jos, în funcție de alocarea [Frame Rate] și [Record Setting].
Rată de cadre Record Setting
24p 50M* 30p 50M/25p 50M 60p 50M/50p 50M
240fps/250fps de 10 ori mai lent de 8 ori mai lent/de 10 ori mai lent de 4 ori mai lent/de 5 ori mai lent
480fps/500fps de 20 ori mai lent de 16 ori mai lent/de 20 ori mai lent de 8 ori mai lent/de 10 ori mai lent
960fps/1000fps de 40 ori mai lent de 32 ori mai lent/de 40 ori mai lent de 16 ori mai lent/de 20 ori mai lent

*Numai când [Selector NTSC/PAL] este setat la NTSC.

[Priority Setting] și durată de înregistrare

Priority Setting Rată de cadre Număr de pixeli efectiv citit de senzorul de imagine Durata de înregistrare
Prioritate calitate 240fps/250fps 1824Ś1026 Aprox. 4 secunde
480fps/500fps 1824Ś616 Aprox. 3 secunde
960fps/1000fps 1244Ś420
Prioritate timp înreg. 240fps/250fps 1824Ś616 Aprox. 7 secunde
480fps/500fps 1292Ś436 Aprox. 7 secunde/aprox. 6 secunde
960fps/1000fps 912Ś308 Aprox. 6 secunde


Timp de redare

De exemplu, dacă înregistrați timp de cca 4 secunde cu [Record Setting] setat la [24p 50M]*, [Frame Rate] setat la [960fps] și [Priority Setting] setat la [Shoot Time Priority], viteza de redare va fi de 40 de ori mai redusă, iar timpul de redare va fi de cca 160 de secunde (cca 2 minute și 40 de secunde).

* Numai când [Selector NTSC/PAL] este setat la NTSC.

Notă

 • Sunetul nu va fi înregistrat.
 • Filmul va fi înregistrat în format XAVC S HD.
 • Terminarea înregistrării poate dura un timp după ce apăsați butonul MOVIE. A?tepta?i până când camera intră în modul standby de înregistrare pentru a începe următoarea sesiune de înregistrare.