Modul Avion

În momentul ambarcării într-un avion etc., puteți dezactiva temporar toate funcțiile wireless, inclusiv Wi-Fi.

  1. MENU › (Network) › [Airplane Mode] ›setarea dorită.
    Dacă setați [Airplane Mode] la [On], pe ecran se va afișa simbolul unui avion.