Curățarea

Curățarea obiectivului, vizorului și blițului

Ștergeți obiectivul, vizorul și blițul cu o pânză moale pentru a îndepărta amprentele, praful etc.

Curățarea obiectivului

  • Nu folosiți o soluție de curățare cu solvenți organici, cum ar fi diluantul sau benzina.
  • Atunci când curățați suprafața obiectivului, îndepărtați praful cu o suflantă disponibilă pe piață. În cazul în care praful nu se desprinde de suprafață, ștergeți-l cu o pânză moale sau cu un șervețel de hârtie umezit ușor cu soluție de curățare a obiectivului. Ștergeți în formă de spirală din centru spre exterior. Nu pulverizați soluția de curățare a obiectivului direct pe suprafața obiectivului.

Curățarea suprafeței produsului

Curățați suprafața produsului cu o pânză moale umezită ușor cu apă și apoi ștergeți suprafața cu o pânză uscată. Pentru a evita deteriorarea finisajului sau a carcasei:

  • Nu expuneți produsul la substanțe chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul, șervețelele de unică folosință, substanțele insectifuge, crema de protecție solară sau insecticidul.
  • Nu atingeți produsul dacă aveți mâinile acoperite cu vreuna dintre substanțele de mai sus.
  • Evitați intrarea produsului în contact cu obiecte din cauciuc sau vinil pe perioade de timp îndelungate.

Curățarea monitorului

  • Dacă ștergeți monitorul cu forță folosind un șervețel de hârtie etc., puteți zgâria învelișul.
  • Dacă pe monitor rămân amprente sau praf, îndepărtați ușor praful de pe suprafață și apoi curățați monitorul cu o pânză moale etc.