Reglarea setărilor zonei de focalizare la orientarea camerei (orizontală/verticală) (Comutarea la zonă V/H AF)

Pute?i seta dacă să comuta?i [Focus Area] ?i pozi?ia cadrului de focalizare în func?ie de orientarea camerei (orizontal/vertical). Această func?ie este utilă atunci când înregistra?i scene pentru care trebuie să schimba?i frecvent pozi?ia camerei, cum ar fi portrete sau scene sportive.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [Switch V/H AF Area] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Off:
Nu comuta?i [Focus Area] ?i pozi?ia cadrului de focalizare în func?ie de orientarea camerei (orizontal/vertical).
AF Point Only:
Comută pozi?ia cadrului de focalizare în func?ie de orientarea camerei (orizontal/vertical). [Focus Area] este fix.
AF Point + AF Area:
Comută atât [Focus Area] ?i pozi?ia cadrului de focalizare în func?ie de orientarea camerei (orizontal/vertical).

Un exemplu în care se selectează [AF Point + AF Area]

(A) Vertical: [Flexible Spot] (Col?ul din stânga sus)

(B) Orizontal: [Flexible Spot] (Col?ul din dreapta sus)

(C) Vertical: [Zone] (Col?ul din stânga jos)

 • Sunt detectate trei orientări ale camerei: orizontală, verticală cu partea laterală a butonului declan?ator orientat în sus ?i verticală cu partea laterală a butonului declan?ator orientat în jos.

Notă

 • Dacă setarea pentru [Switch V/H AF Area] se modifică, setările de focalizare pentru fiecare orientare a camerei nu vor fi păstrate.
 • [Focus Area] ?i pozi?ia cadrului de focalizare nu se vor schimba chiar ?i atunci când [Switch V/H AF Area] este setat la [AF Point + AF Area] sau la [AF Point Only] în următoarele situa?ii:
  • Dacă modul de înregistrare de imagini este setat la [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Movie] sau [High Frame Rate]
  • În timp ce butonul de declan?are este apăsat jumătate de cursă în jos
  • În timpul înregistrării filmelor
  • În timpul utilizării func?iei de zoom digital
  • În timp ce focalizarea automată este activată
  • În timpul înregistrării continue
  • În timpul numărătorii inverse pentru temporizator automat
  • Dacă se activează [Focus Magnifier].
 • Când înregistra?i imagini imediat după ce alimentarea este pornită ?i camera este în pozi?ie verticală, prima filmare este efectuată cu setarea de focalizare orizontală sau cu ultima setare de focalizare.
 • Orientarea camerei nu poate fi detectată atunci când obiectivul este orientat în sus sau în jos.