Lista de pictograme de pe monitor

Lucrurile afișate și pozițiile acestora prezentate mai jos au exclusiv scop ilustrativ și pot diferi de afișajul efectiv.

Descrierile sunt prezentate sub indica?iile pictogramelor.

Pictogramele de pe ecranul de înregistrare

Mod Monitor

Mod Vizor

 1. Mod de captură/Recunoașterea scenei
  P P* A S M
  Shooting mode
  Număr de înregistrare
  Pictograme pentru Recunoaștere scenă
  Scene Selection
 2. Setări cameră
  NO CARD
  Stare card de memorie
  100/1 h 30 m
  Numărul rămas de imagini care pot fi înregistrate/Durata de înregistrare pentru filme
  Scriere date/Număr de imagini rămas pentru scriere
  CAPTURARE
  Capturarea imaginilor statice
  Imposibil de înregistrat imagini statice
  Dual Rec automată
  Format imagine pentru imaginile statice
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7,5M / 6,5M / 5,0M / 4,2M / 3,7M / VGA
  Dimensiune imagine pentru fotografii
  RAW
  Înregistrare RAW
  X.FINE FINE STD
  Calitate JPEG
  XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
  Format fișier filme
  Setarea înregistrării filmelor
  120p 100p 60p 50p 60i 50i 30p 25p 24p
  Viteză cadre filme
  Înregistrare pe server proxy
  240fps 250fps 480fps 500fps 960fps 1000fps
  Rata de cadre pentru înregistrarea HFR
  Încărcare bliț în curs
  Efect setare dezactivat
  AF Illuminator
  SteadyShot Dezactivat/Activat, Avertizare cu privire la tremurul camerei
  Smart Zoom/ Clear Image Zoom/Digital Zoom
  Ś2,0
  Telecon. inteligent
  PC Remote
  Monit. luminozitate
  Pictograma de suprapunere
  Nu se înregistrează sunetul filmelor
  Telecomandă
  Wind Noise Reduct.
  Scriere informații drepturi de autor
  Sincronizare REC:
  Gamma Disp. Assist
  Declanșator tactil
  Anulare focalizare
  Tracking Cancel
  Spot Focus
  Efectuarea [Spot Focus]
  NFC activ
  Conexiune Bluetooth disponibilă/conexiune Bluetooth indisponibilă
  Conectat la telefon inteligent/Nu este conectat la telefon inteligent
  Se obțin informațiile de localizare/Imposibil de obținut informațiile de localizare
  Modul Avion
  Avertisment supraîncălzire
  20 sec
  Durata de înregistrare rămasă, atunci când este afișat avertismentul de supraîncălzire
  Fi?ier bază de date plin/Eroare fi?ier bază de date
 3. Baterie
  Energie acumulator rămasă
  Avertisment privind bateria rămasă
  Alimentare prin USB
 4. Setări de înregistrare a imaginilor
  Drive Mode
  Flash Mode /Red Eye Reduction
  ±0,0
  Flash Comp.
  Mod focalizare
  Zona de focalizare
  JPEG RAW RAW+J
  File Format
  Metering Mode
  7500K A5 G5
  White Balance (Auto, Preset, Underwater Auto, Custom, Color temperature, Color filter)
  D-Range Optimizer /Auto HDR
  +3 +3 +3
  Stil creativ/Contrast, saturație, claritate


  Indicator de sensibilitate pentru detectarea zâmbetului

  Picture Effect
  Face/Eye Priority in AF

  Picture Profile
  Shutter Type
 5. Indicator de focalizare/Setările expunerii
  Indicator de focalizare
  1/250
  Timp de expunere
  F3.5
  Valoare diafragmă
  Exposure compensation/Metered Manual
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO400
  Sensibilitate ISO
  Blocare AE/Blocare AWB
 6. Ghiduri/altele
  Tracking Cancel
  Afișaj de orientare pentru urmărire
  Selectare punct focalizare activat/dezactivat
  Afișare ghid pentru setare Zonă de focalizare
  Anulare focalizare
  Afișaj de orientare pentru anularea focalizării
  Revenire la setarea de înregistrare
  Afișare ghid pentru înregistrare HFR
  Comutator Av/Tv
  Afișare ghidaje pentru schimbarea valorii pentru diafragmă/viteză obturator
  Afișaj de orientare pentru selectorul meu
  Funcția inelului de control
  Funcția rotiței de control


  Indicator variație

  Zona de expunere punctuală
  C:32:00
  Afișajul de diagnosticare automată


  Ghid setări expunere

  Indicator Viteză obturator
  Indicator Diafragmă
  Histogramă
  Indicator de nivel digital
  STBY REC
  Standby înregistrare film/Înregistrare de filme în curs
  1:00:12
  Timp de filmare real (ore: minute: secunde)
  Audio Level Display
  REC Control
  00:00:00:00
  Cod de cadre (ore: minute: secunde: cadre)
  00 00 00 00
  Biți utilizator

Pictogramele de pe ecranul de redare

Redare imagine unică

Afișaj histogramă

 1. Informații de bază
  View Mode
  Clasificare
  Protect
  DPOF
  DPOF set
  Încadrare automată obiecte imagine
  3/7
  Număr fișier/Număr de imagini în modul de vizualizare
  NFC activ
  Energie acumulator rămasă
  Display as Group
  Film proxy inclus
 2. Setări cameră

  Consulta?i secțiunea „Pictogramele de pe ecranul de înregistrare”.

 3. Setări de înregistrare a imaginilor
  Eroare Picture Effect
  Eroare Auto HDR
  HLG
  Înregistrare HDR (Hybrid Log-Gamma)

  Consulta?i secțiunea „Pictogramele de pe ecranul de înregistrare” pentru alte pictograme afi?ate în această zonă.

 4. Informa?ii despre imagine
  Informații privind latitudinea/longitudinea
  Informațiile privind drepturile de autor există pentru imagine
  01.01.2019 10:37 PM
  Data înregistrării
  100-0003
  Număr folder - Număr fișier
  C0003
  Număr fișier film
  Histogramă (iluminare/R/G/B)