Auto Slow Shutter (film)

Stabilește dacă se reglează sau nu automat viteza obturatorului în timpul înregistrării de filme dacă subiectul este întunecat.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Auto Slow Shutter] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Se utilizează Auto Slow Shutter. Viteza obturatorului este redusă automat atunci când înregistrați în locații întunecate. Puteți reduce zgomotul din film dacă folosiți o viteză mică a obturatorului atunci când înregistrați în locații întunecate.
Off:
Nu se utilizează Auto Slow Shutter. Filmul înregistrat va fi mai întunecat decât atunci când selectați [Activat] dar puteți înregistra filme cu o mișcare mai uniformă și obiecte mai clare.

Notă

  • [Auto Slow Shutter] nu funcționează în următoarele situații:
    • În timpul înregistrării cu viteză ridicată a cadrelor
    • (Shutter Priority)
    • (Expunere manuală)
    • Dacă [ISO] este setat la o valoare diferită de [ISO AUTO]